Textpalatset erbjuder sedan 2009 olika typer av texthjälp

 • Handledning

  Behöver ni visst stöd vid framtagande eller redigering av texter? Textpalatset erbjuder återkommande handledning, vilket debiteras månadsvis, för att vara ditt företags språkliga rådgivare.

  Läs mer

 • Läs mer

 • Konsultation

  Vill ditt företag veta mer om språkriktighet, språkvård och vad som exempelvis skiljer tryckt text från webbtext? Behöver ni hjälp med att se över företagets olika texter och kommunikationskanaler? Kontakta oss för att se över just ert specifika behov.

  Läs mer

 • Utbildning

  Vår textkonsult har sedan 1998 haft skrivarkurser, retorikkurser och kurser i språkriktighet. Även kurser i svenska för nybörjare och svenska som andraspråk erbjuds vid efterfrågan. Vi erbjuder individuell undervisning och kurser för både små och stora grupper.

  Läs mer

 • Författarhandledning

  Har du en manusidé eller ett påbörjat manus? Bär du på en dröm och en vilja att slutföra ditt manus? Boka ett första möte med en författarhandledare, som är din kontinuerliga kontakt så länge du behöver. Träffarna sker oftast vid ett tillfälle per månad.

  Läs mer

 • Kurser

  Del 1 – Fokus: Författaren och författarskap. Del 2 – Fokus: Texten och språkriktighet. Del 3 – Fokus: Förlag och utgivning.

  Läs mer

 • Lektör

  Är du klar med ditt manus? Är du intresserad av att låta en lektör läsa och värdera din text? Lektören tittar både på intrigen, karaktärerna och språket – men också mycket annat. Boka en fristående lektör, så får du inom kort ditt manus värderat.

  Läs mer

 • Textredigering

  Har du kommit en bit på ditt manus? Är det dags att låta en textkonsult att se över det? Vi erbjuder både redigering, målgruppsanpassning och korrektur av ditt manus.

  Läs mer

 • Broschyrer

  Behöver ni broschyrer om era produkter, tjänster eller verksamhet? Tillsammans tittar vi igenom vad ni behöver. Textpalatset sammanställer och skriver.

  Läs mer

 • Copy

  Söker du slagkraftiga rubriker, en välformulerad reklamannons eller oförglömlig slogan? Svaret finner du hos Textpalatset. Vi har flera copywriters som gör er nöjda.

  Läs mer

 • Nyhetsbrev

  Tar nyhetsbreven för mycket tid? Skapa en tidplan och en bank med innehåll för företagets nyhetsbrev. Låt Textpalatset skriva (och göra utskicken).

  Läs mer

 • Översättning

  Behöver din webbtext eller broschyr översättas till engelska, spanska eller något annat språk? Vi erbjuder även översättningstjänst från olika språk till svenska.

  Läs mer

 • Spökskrivare

  Har du många goda idéer, men lite tid? Textpalatset erbjuder spökskrivartjänst för olika typer av texter – allt från Facebookkonton till hela romaner.

  Läs mer

 • Webbsidor

  Nystartat företag som ska skapa texter till nya hemsidan – eller är det dags att byta ut texterna helt eller delvis? Vi hjälper dig! Vi kan komma med förslag på innehåll och struktur, eller skriver efter era grundidéer. Textpalatset går in när det behövs och så mycket det behövs.

  Läs mer

 • Frilansredaktör

  Textpalatset har mångårig erfarenhet av att arbeta för förlag – från konkurrentanalys till läromedelsidé, från läromedelsidé till synopsis, från synopsis via textredigering till färdigt manus.

  Läs mer

 • Korrektur

  Har du en text som ska skickas vidare och kanske även gå till tryck? Låt Textpalatset granska texten, för att säkerställa att det inte finns några korrekturfel. Vi granskar alla typer av texter: informationsbroschyrer, reportage, facktexter, skönlitterära texter etc.

  Läs mer

 • Målgruppsanpassning

  Vem vänder ni er till med er text? Ska den läsas av barn, chefer, nyanlända, tonåringar, vårdpersonal? Textpalatset hjälper er att slutbearbeta texten, så att den tilltalar just den grupp den är avsedd för.

  Läs mer

 • Textredigering

  Oavsett om du har skrivit en kort text eller en hel bok – vi hjälper dig att strukturera och redigera texten, så den blir tydlig. Vi ser över styckeindelning, rubriksättning, språk och formuleringar.

  Läs mer

Kontakta oss idag

Kontakta mig via

Telefon E-post 

Jag är intresserad av

Några av våra tidigare kunder