Att designa skrivövningar

Att designa skrivövningar Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog [2022:05, 2022-05-15] Med skrivövningar som sätter elevens intresse i centrum ökar lusten att lära. Genom att dessutom inkorporera flera aspekter av skrivande i övningar skapas kunskapsbredd....
Att skriva även om det är svårt

Att skriva även om det är svårt

Specialpedagogkonsult Maria Engstam Att skriva även om det är svårt Text: Maria Engstam [2022:05, 2022-05-15] Ur specialpedagogiskt perspektiv är att skriva ett komplicerat moment som kräver synkronisering mellan olika delar i hjärnan och samarbete med hand och...

Skrivövningar – för vem och varför?

Skrivövningar – för vem och varför? Text: Annsofie Engborg [2022:05, 2022-05-15] I sfi-utbildningen ska sfi-eleven ges utrymme att utveckla språket och sitt skrivande på svenska. Skrivandet innebär även kommunikationssituationer, såsom e-post, chatt och annan...

Krönika: Människan är en skrivande varelse

Människan är en skrivande varelse [2022:05, 2022-05-15] Det är svårt att uttrycka sig genom skrivande för många utrikesfödda eftersom det gäller att uttrycka sig utifrån grammatiska regler och skrivregler. Att kunna skriva svenska utan fel. Skrivande har varit och är...

Steg för steg mot bättre texter

Steg för steg mot bättre texter Text: Annsofie Engborg [2022:05, 2022-05-15] Hur kan undervisningen läggas upp för att sfi-eleverna stegvis kan utveckla sitt skrivande? I Karin Elffors Skogkärs bok Steg för steg mot bättre texter (2019) ges just stegvis handledning...