Kommunikativa övningar via spel

Kommunikativa övningar via spel

Kommunikativa övningar via spel Text: Annsofie Engborg [2019:09, 2019-09-15] Visst ska vuxna undervisas med vuxenrelevant innehåll, men att varva med spel kan ge en mer avslappnad stämning och samtidigt bidra till ett lustfyllt lärande.   I Anette Althéns...
Fråga specialpedagogen

Fråga specialpedagogen

Fråga specialpedagogen Samarbete sfi-lärare–specialpedagog? Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar på dina frågor.. Fråga: ”Hur kan jag om nybliven rektor skapa bättre förutsättningar för att sfi-lärarna ska förstå och lära sig av specialpedagogens arbete?” Karin,...

Kommunikation på praktikplatsen

Kommunikation på praktikplatsen Text: Annsofie Engborg [2019:09, 2019-09-15] Vi ser i forskningen dystra upptäckter: Talutrymmet på praktikplatsen är minimal. Hur kan vi med gemensam kraft ändra på det, så att det blir en givande och meningsfull tid för sfi-eleven ute...
”Läromedlet ska utgå från elevernas behov”

”Läromedlet ska utgå från elevernas behov”

”Läromedlet ska utgå från elevernas behov” Text: Annsofie Engborg [2019:09, 2019-09-15] Många sfi-lärare producerar sitt eget läromedel. Ann-Charlotte Forsell och Anna-Karin Jansson, som då arbetade på sfi i Åkersberga (2006–2012) anade att deras dialogmaterial var så...
”Det är eleverna som skapar innehållet”

”Det är eleverna som skapar innehållet”

”Det är eleverna som skapar innehållet” Text: Annsofie Engborg [2019:09, 2019-09-15] I Sundbyberg har sfi-eleverna drama på schemat, en och en halv timme i veckan. Genom att koppla ihop känslor med språkinlärning – och att dramatisera vardagsrelevanta situationer –...
Kommunicera kunskap

Kommunicera kunskap

Kommunicera kunskap Text: Ivana Eklund [2019:09, 2019-09-15] Kommunikation och kunskapssyn är oskiljaktiga begrepp. Symbiosen präglar bland annat kunskapskraven. Vidare gestaltas den dels i färdigheten att kommunicera inom vuxenlivets skiftande domäner, dels som...