Uttal – en grund för muntlig produktion

Uttal – en grund för muntlig produktion

Specialpedagogkonsult Maria Engstam Uttal – en grund för muntlig produktion Text: Maria Engstam [2021:03, 2021-03-15] Att inte bli förstådd muntligt är ett stort hinder för en vuxen och att lära sig producera språk muntligt på sfi blir därför mycket viktigt för att...

Meningsfulla muntliga övningar

Meningsfulla muntliga övningar Text: Annsofie Engborg [2021:03, 2021-03-15] Att lära sig ett språk tar tid. Sfi-eleverna behöver åtskilliga timmar för att öva läsförståelse, att skriva olika texttyper, öva hörförståelse. I undervisningen är öva uttal och muntlig...
Krönika: Har du provat att vara tyst en hel dag?

Krönika: Har du provat att vara tyst en hel dag?

Krönika Har du provat att vara tyst en hel dag? Text: Andreas Kjörling [2021:03, 2021-03-15] I Tage Danielssons klassiska saga om den stora ordransoneringen så bestämmer sig vår herre för att det snackas för mycket. En dag säger han till sin fru Elvira ”Hör du det är...

Studieförbundens arbete med vuxna utan skolbakgrund

Studieförbundens arbete med vuxna utan skolbakgrund Text: Annsofie Engborg [2021:03, 2021-03-15] Folkbildningen är ett viktigt stöd för vuxna utan skolbakgrund – men konstateras också ha både fördelar och nackdelar jämfört med andra aktörer, enligt Andreas Fejes,...
På talets grund

På talets grund

Ivana Eklund reflekterar På talets grund Text: Ivana Eklund [2021:03, 2021-03-15] Att prata är att lära, av varandra och tillsammans. Samtal är grunden för kunskapsbygget. Ja, det tror jag! Särskilt på sfi där det är så viktigt med en undervisning som utgår från och...

Oklarheter om krav kring språk och samhällskunskap

Oklarheteter om krav kring språk och samhällskunskap Text: Andreas Kjörling. [2021:03, 2021-03-15] Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) ger uttryck för stora oklarheter i utredningen kring språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap. NC...