Litteratur som stöd i att handleda lärares lärande

Text: Annsofie Engborg

[2020:12, 2020-12-15] Handledning som metod för lärande och praktisk vägledning i att handleda presenteras i Annika Cederberg Scheikes Handledning för kollegialt lärande (2016) och Praktisk handbok i kollegialt lärande (2020).

 I grupphandledningsprocesser är handledning centralt. För att utvecklas är kunskaper om förhållningssätt, gruppdynamik och dokumentation också viktigt. I boken Handledning för kollegialt lärande presenteras även struktur för handledande samtal – målinriktad handledning och problembaserad handledning, processinriktad handledning. I författarens fallbeskrivningar är didaktiska frågeställningar utgångspunkt.

I den praktiska handboken utgår Cederberg Scheike från hur man initierar och sätter mål i utvecklingsarbetet. Vilket är vårt nuläge och hur ser vårt önskade tillstånd ut?

Författaren berör metareflektionens betydelse och hur man kan öka kvaliteten i det kollegiala lärandet genom forskningsbaserat lärande och fördjupade reflektioner. Även i den praktiska handboken visar författaren de viktiga rollerna för att utvecklingsarbetet ska fungera – om relationerna och ledningens roll.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.