Sfi-lärartidningen

din pålästa kollega som vill ge dig relevanta och intressanta kunskaper från forskning och erfarenheter från undervisning.

Om Sfi-lärartidningen

Sfi-lärartidningen vill erbjuda inblick i forskningen om sfi, vuxnas lärande och andraspråksforskning. Vi besöker olika sfi-verksamheter för att varje månad kunna presentera goda exempel – och därmed utöka till kollegium och nätverk inom sfi.
Tidningen drivs av Textpalatset Sverige AB och ansvarig utgivare är Annsofie Engborg.

Annsofie Engborg: Mina sfi-relaterade uppdrag och anställningar har avlöst varandra sedan 1998: sfi-lärare, läromedelsredaktör och -utvecklare, expert hos Skolverket och Utbildningsradion, föreläsare, projekt- och produktionsledare, affärsområdesutvecklare, samt ansvarig för framtagande av bok, webb, film, podd, app – för sfi-elever och sfi-lärare. Och nu, från 2018, driver jag även en tidning för sfi-lärare.

Sfi-lärartidningen 2018:10

Premiärutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 oktober 2018. I det här numret är temat digitalisering.

Sfi-lärartidningen 2018:11,

Novemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 november 2018, Temat i det här numret är språkutvecklande arbetssätt.

Sfi-lärartidningen 2018:12,

Decemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 december 2018, Temat i det här numret är yrkesrelaterad sfi och språket i arbetslivet.

Sfi-lärartidningen 2019:01,

Januariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 januari 2019, Temat i det här numret är modersmålets roll och modersmålsbaserad sfi.

Sfi-lärartidningen 2019:02

Februariutgåvan av Sfi-lärartidningen.

Sfi-lärartidningen 2019:03,

Marsutgåvan av Sfi-lärartidningen

Sfi-lärartidningen 2019:04,

Aprilutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 april 2019, Temat i det här numret är sfi-läraryrket.

Sfi-lärartidningen 2019:06

Juniutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 juni 2019. I det här numret är temat multimodalitet och multimodala texter.

Fråga specialpedagogen - "En av våra stora utmaningar är sfi-elever som inte gör någon särskild progression. Vi har försökt låta elever komma ut i praktik, men det har inte heller varit utvecklande för språket. Hur kan en specialpedagog hjälpa oss på vår skola med detta?"Gun, sfi-lärare Johanna, studie- och yrkesvägledare
Läs mer
”Använd skärminspelning” - Med digitala verktyg kan du spela in din skärm och det du vill visa på skärmen. Vi intervjuade Patricia Diaz, pedagogiskt utvecklare på KTH, om hur skärminspelning kan användas vid formativ bedömning.Först en beskrivning av dig, för den som har missat vem du är. Vem är du? Var jobbar du och vad jobbar du med? Patricia Diaz - språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH, föreläsare och författare.
Läs mer
Hallå där, Hülya Basaran - De flesta av oss har sett filmer där Hülya Basaran intervjuas om multimodalitet och digitala resurser i Skolverkets stödmaterial ”Digital litteracitet”. Idag arbetar hon som projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (SU).Kan du förklara multimodalitetens roll när det gäller kollegialt utbyte och nätverkande mellan lärare – men också mellan elever?
Läs mer
Månadens sfi: Järpen - När elevantalet plötsligt ökade 2016 ställde det nya krav och en förändring behövde ske på sfi i Järpen i Åre kommun.Att jobba dag för dag och tvingas till ’svängdörrspedagogik’ är långt ifrån tillfredsställande. Katarina Strandman och Åsa Hansson undervisar sfi, studieväg 3, i Järpen, och såg att eleverna blev frustrerade av för lågt tempo när läraren varje vecka behövde börja om från början, med hänsyn till de nytillkomna eleverna.
Läs mer
En himla succé - Ögonblicket då jag som lärare insåg fördelar med multimodalitet utgör ett före och ett efter.Jag brukar även säga att introduktion av qr-koder så gott som revolutionerade elevernas lärande och min undervisning. För mig är kombination av multimodalitet och qr-koder en framgångsfaktor. Att ge eleverna möjlighet att ta in språket med hjälp av text, rörlig animation, bild och ljud är toppen.
Läs mer
Lärarens förhållningssätt avgörande - Att se fördelarna med att arbeta digitalt och multimodalt kan leda till ett positivt klimat och en stimulerande lärmiljö. I Lärportalen (Skolverket) finns vägledande texter som förklarar hur.Lärarnas förkunskaper och lärarnas inställning till att använda digitala verktyg påverkar i mångt och mycket hur elevernas digitala litteracitet utvecklas. I texten ”Digitalt arbete och multimodalitet” i Lärportalen beskriver lärarna Karin Rehman, Alexandra Ljungkvist Sjölin och Cecilia Rosengren hur digitala verktyg och multimodala texter kan användas i elevernasspråkutveckling – och hur dessa texter är uppbyggda.
Läs mer
1 2 3 20