Sfi-lärartidningen

din pålästa kollega som vill ge dig relevanta och intressanta kunskaper från forskning och erfarenheter från undervisning.

Om Sfi-lärartidningen

Sfi-lärartidningen vill erbjuda inblick i forskningen om sfi, vuxnas lärande och andraspråksforskning. Vi besöker olika sfi-verksamheter för att varje månad kunna presentera goda exempel – och därmed utöka till kollegium och nätverk inom sfi.
Tidningen drivs av Textpalatset Sverige AB och ansvarig utgivare är Annsofie Engborg.

Annsofie Engborg: Mina sfi-relaterade uppdrag och anställningar har avlöst varandra sedan 1998: sfi-lärare, läromedelsredaktör och -utvecklare, expert hos Skolverket och Utbildningsradion, föreläsare, projekt- och produktionsledare, affärsområdesutvecklare, samt ansvarig för framtagande av bok, webb, film, podd, app – för sfi-elever och sfi-lärare. Och nu, från 2018, driver jag även en tidning för sfi-lärare.

Sfi-lärartidningen 2018:10

Premiärutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 oktober 2018. I det här numret är temat digitalisering.

Sfi-lärartidningen 2019:03

Marsutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 mars 2019. I det här numret är temat läsning.

Sfi-lärartidningen 2018:11,

Novemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 november 2018, Temat i det här numret är språkutvecklande arbetssätt.

Sfi-lärartidningen 2018:12,

Decemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 december 2018, Temat i det här numret är yrkesrelaterad sfi och språket i arbetslivet.

Sfi-lärartidningen 2019:01,

Januariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 januari 2019, Temat i det här numret är modersmålets roll och modersmålsbaserad sfi.

Sfi-lärartidningen 2019:02,

Februariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 februari 2019, Temat i det här numret är studieväg 1 A–D.

Vad är lättläst? - Det finns ingen mirakelformel. Vi utgår från språket, formen och innehållet, hur de samspelar är avgörande för hur lättläst en bok är. Inom varje parameter finns undergrupper. Alla böcker och berättelser kan faktiskt inte skrivas om till lättläst.
Läs mer
Pennan som ”läser” texter - Det flerspråkiga barnboksförlaget NDIO är kanske mest känd för sin talande penna, PENpal. Med den kan man både lyssna på färdiga böcker och spela in själv. Bland förlagets utgåvor finns bilderböcker på parallella språk där det ena stöder det andra och en trespråkig bildordbok finns på svenska med ett 20-tal språk.
Läs mer
Vad gör Läsfrämjarinstitutet? - Har du hört talas om Läsfrämjarinstitutet? De verkar för barns läsning och läslust, men också för att vuxna ska vara goda förebilder och läsa tillsammans med barnen.På Läsfrämjarinstutets webbplats beskrivs den egna metoden ...
Läs mer
”Man behöver känna sig vuxen” - Högt upp i backarna ovanför trafikknutpunkten Alvik, i västra Stockholm, har Uta Kovacs sin arbetsplats. Hon är sfi-lärare vid Hermods, ett företag som är en del av AcadeMedia.Uta, som själv en gång var SFI-elev, har varit verksam som lärare inom sfi sedan 2010. Vid Hermods har hon arbetat sedan 2016.
Läs mer
1 2 3 14