Sfi-lärartidningen

din pålästa kollega som vill ge dig relevanta och intressanta kunskaper från forskning och erfarenheter från undervisning.

Om Sfi-lärartidningen

Sfi-lärartidningen vill erbjuda inblick i forskningen om sfi, vuxnas lärande och andraspråksforskning. Vi besöker olika sfi-verksamheter för att varje månad kunna presentera goda exempel – och därmed utöka till kollegium och nätverk inom sfi.
Tidningen drivs av Textpalatset Sverige AB och ansvarig utgivare är Annsofie Engborg.

Annsofie Engborg: Mina sfi-relaterade uppdrag och anställningar har avlöst varandra sedan 1998: sfi-lärare, läromedelsredaktör och -utvecklare, expert hos Skolverket och Utbildningsradion, föreläsare, projekt- och produktionsledare, affärsområdesutvecklare, samt ansvarig för framtagande av bok, webb, film, podd, app – för sfi-elever och sfi-lärare. Och nu, från 2018, driver jag även en tidning för sfi-lärare.

Sfi-lärartidningen 2018:10

Premiärutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 oktober 2018. I det här numret är temat digitalisering.

Sfi-lärartidningen 2019:05

Majutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 maj 2019. I det här numret är temat musik (och uttal).

Sfi-lärartidningen 2018:11,

Novemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 november 2018, Temat i det här numret är språkutvecklande arbetssätt.

Sfi-lärartidningen 2018:12,

Decemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 december 2018, Temat i det här numret är yrkesrelaterad sfi och språket i arbetslivet.

Sfi-lärartidningen 2019:01,

Januariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 januari 2019, Temat i det här numret är modersmålets roll och modersmålsbaserad sfi.

Sfi-lärartidningen 2019:04,

Aprilutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 april 2019, Temat i det här numret är sfi-läraryrket.

Musikbok för vokalinlärning - Hillevi Torell började sin yrkesbana som pedagog men vidareutbildade sig till musikterapeut på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Idag arbetar hon även som leg. psykoterapeut och handledare.Hillevi Torell har författat ett läromedel i svenska som andraspråk som bygger på vokalinlärning genom musik.Berätta – hur tog boken form?
Läs mer
Yrke: Musikpedagog - I Bergsjön utanför Göteborg undervisar Andreas Andersson. Han är författare till Musik i sfi-undervisningen (Liber).Hej där, Andreas Andersson. Var arbetar du?– Jag jobbar som musikpedagog I Bergsjöns Församling där en hel del av mitt arbete består i att jobba språkutvecklande med musik. Just nu har jag två vuxengrupper varav en är med elever som går ett basår (ett samarbete med en Folkhögskola) samt ett språkcafé där blandningen av olika språkgrupper och spannet av olika nivåer är väldigt stor.
Läs mer
Gästskribent: Sång som integrationsprojekt - Jag jobbar på SFI i Mjölby och vi har sedan några månader tillbaka ett samarbete med en sångpedagog. Hon heter Ida Fridlund och är en viktig del av kommunens integrationsprojekt.Ida kommer till oss på Vuxenutbildningen varje fredag och träffar eleverna i kurs A och B i studieväg 1. Vi jobbar tematiskt och sångerna väljer vi utifrån vad vi jobbat med under veckan.
Läs mer
Gästskribent: Sång på schemat - Att sången är ett bra redskap i träningen av vokalljuden kände vi alla väl till. Vi visste att sången hjälper minnet med nya fraser. Men hur får man sången att bli en del av undervisningen?Nu har vi haft sångsamlingar varje vecka i drygt ett år. Jag tänkte presentera hur vi gör och hur vägen har sett ut. “Vi” är lärarna på studieväg 1 på sfi i Kalmar.
Läs mer
Ska vi sjunga? - Jag ser inte mig själv som en musikalisk person, men gillar musik gör jag absolut. Som de flesta.När det gäller att i grupp nynna med i trallvänliga låtar med enkel och tydlig text, är min inställning att bara det känns bra för de inblandade, kan det bli riktigt roligt med allsångsliknande inslag i klassrummet. Jag minns särskilt väl en A-grupp
Läs mer
”Ge eleverna feedback” - Sfi-lärare vill ägna sig mer åt uttalsundervisning men de vet inte hur. Det säger Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor som forskat i ämnet och undervisar blivande lärare i svenskans fonologi, fonetik och uttalsmetodik.Varför är uttalundervisning viktig?– Utan ett begripligt uttal blir du inte förstådd, folk slutar lyssna och det är förödande för en vuxen inlärare som vill in i svenskt samhälls- och yrkesliv.
Läs mer
1 2 3 18