Sfi-lärartidningen

din pålästa kollega som vill ge dig relevanta och intressanta kunskaper från forskning och erfarenheter från undervisning.

Om Sfi-lärartidningen

Sfi-lärartidningen vill erbjuda inblick i forskningen om sfi, vuxnas lärande och andraspråksforskning. Vi besöker olika sfi-verksamheter för att varje månad kunna presentera goda exempel – och därmed utöka till kollegium och nätverk inom sfi.
Tidningen drivs av Textpalatset Sverige AB och ansvarig utgivare är Annsofie Engborg.

Annsofie Engborg: Mina sfi-relaterade uppdrag och anställningar har avlöst varandra sedan 1998: sfi-lärare, läromedelsredaktör och -utvecklare, expert hos Skolverket och Utbildningsradion, föreläsare, projekt- och produktionsledare, affärsområdesutvecklare, samt ansvarig för framtagande av bok, webb, film, podd, app – för sfi-elever och sfi-lärare. Och nu, sedan 2018, driver jag även en tidning för sfi-lärare.

Sfi-lärartidningen 2022:06,

Juniutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 juni 2022, Temat i det här numret är fortbildning..

Sfi-lärartidningen 2022:05,

Majutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 maj 2022, Temat i det här numret är skrivövningar..

Sfi-lärartidningen 2022:04,

Aprilutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 april  2022. Temat i det här numret är transspråkande.

Sfi-lärartidningen 2022:03,

Marsutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 mars  2022. Temat i det här numret är motivation.

Sfi-lärartidningen 2022:02,

Februariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 februari  2022. Temat i det här numret är pragmatik.

Sfi-lärartidningen 2021:12,

Decemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 december  2021. Temat i det här numret är hörförståelse.

Sfi-lärartidningen 2021:11,

Novemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 november  2021. Temat i det här numret är uttal.

Sfi-lärartidningen 2021:10,

Oktoberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 oktober  2021. Temat i det här numret är appar.

Sfi-lärartidningen 2021:09,

Septemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 september  2021. Temat i det här numret är skriva.

Sfi-lärartidningen 2021:06,

Juniutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 juni 2021. Temat i det här numret är samtal.

Sfi-lärartidningen 2021:05,

Majlutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 maj 2021. Temat i det här numret är akademiker (studieväg 3).

Sfi-lärartidningen 2021:04,

Aprilutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 april 2021. Temat i det här numret är sfi.

Sfi-lärartidningen 2021:03,

Marsutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 mars 2021. Temat i det här numret är muntlig färdighet.

Sfi-lärartidningen 2021:02,

Februariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 februari 2021, Temat i det här numret är texter omkring oss.

Sfi-lärartidningen 2021:01,

Januariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 januari 2021, Temat i det här numret är dyslexi.

Sfi-lärartidningen 2020:12,

Decemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 december 2020, Temat i det här numret är kollegialt lärande.

Sfi-lärartidningen 2020:11,

Novemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 november 2020, Temat i det här numret är estetiska inslag i sfi-undervisningen.

Sfi-lärartidningen 2020:10,

Oktoberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 oktober 2020, Temat i det här numret är yrkes-sfi.

Sfi-lärartidningen 2020:09,

Septemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 september 2020, Temat i det här numret är myndigheterna.

Sfi-lärartidningen 2020:06,

Juniutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 juni 2020, Temat i det här numret är studiebesök.

Sfi-lärartidningen 2020:05,

Majutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 maj 2020, Temat i det här numret är forskningsfält sfi.

Sfi-lärartidningen 2020:04,

Aprilutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 april 2020, Temat i det här numret är distans- och fjärrundervisning.

Sfi-lärartidningen 2020:03,

Marsutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 mars 2020, Temat i det här numret är skriva.

Sfi-lärartidningen 2020:02,

Februariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 februari 2020, Temat i det här numret är kartläggning.

Sfi-lärartidningen 2020:01,

Januariutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 januari 2020, Temat i det här numret är kompetensutveckling.

Sfi-lärartidningen 2019:12,

Decemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 december 2019, Temat i det här numret är läromedel.

Sfi-lärartidningen 2019:11,

Novemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 november 2019, Temat i det här numret är film i sfi-undervisningen.

Sfi-lärartidningen 2019:10

Oktoberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 oktober 2019. I det här numret är temat betyg och bedömning.

Sfi-lärartidningen 2019:09,

Septemberutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 september 2019, Temat i det här numret är hur viktigt det är med kulturell förståelse.

Sfi-lärartidningen 2019:06,

Juniutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 juni 2019, Temat i det här numret är bilder i undervisningen.

Sfi-lärartidningen 2019:05,

Majutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 maj 2019, Temat i det här numret är att lära sig svenska med hjälp av sång.

Sfi-lärartidningen 2019:04,

Aprilutgåvan av Sfi-lärartidningen, 15 april 2019, Temat i det här numret är sfi-läraryrket.

Sfi-lärartidningen 2019:03,

Marsutgåvan av Sfi-lärartidningen. Temat i detta nummer är läsning.

Sfi-lärartidningen 2019:02

Februariutgåvan av Sfi-lärartidningen. Tema i detta nummer är om att undervisa studieväg 1.

”Hjälp kommer inte utifrån” - [2022:06, 2022-06-15] En av Sveriges mest anlitade föreläsare inom skola är John Steinberg. Han har föreläst på nära på alla skolkonferensscener och under sina 50 år i Sverige har han gett ut ett femtiotal skol- och undervisningsrelaterade böcker.Vad jobbar du med just nu? – Jag har skrivit ny bok om strategier för lärande och handledning.
Läs mer
Framgångsrik fortbildning – finns den? - [2022:06, 2022-06-15] Boktiteln Förbättring i en förändringstrött skola (Robinson 2017) kan få både lärare och skolledare att le en smula. Vem orkar ännu en förändring? Varje skolledare behöver dock skapa organisatoriska förutsättningar och planera för skolutveckling och förbättringsarbete för att en fortbildning ska få genomslagskraft. Hur gör vi det?Ytterligare en vår är till ända och sommarledigheten hägrar runt midsommartid. I mina uppdrag som fortbildare har vi haft en intensiv fortbildningsvår i flera från varandra spridda kommuner. Istället för enstaka föreläsningsdagar blir det allt vanligare att skolledare förstår värdet av att planera flera fortbildningstillfällen under ett halvår eller år, så att det blir utrymme för att bearbeta och praktisera innehållet på olika sätt över tid.
Läs mer
Fortbildning för rektorer - [2022:06, 2022-06-15] Fortbildningssatsningen ”Leda digitalisering” revideras och planeras lanseras augusti 2022. I den får skolledare processtöd i sitt arbete med att utveckla digitaliseringen på skolan.”Leda digitalisering” är en fortbildning som spänner över 24 veckor och innehåller material som till hösten kommer att finnas publicerade i Lärportalen.
Läs mer
”Alla faller offer för tankefel” - [2022:06, 2022-06-15] Forskning och andra studier uppvisar dystra resultat vad gäller fortbildningsinsatsers effekt på lärares utveckling och likaså låg effekt på elevers resultat. Vad beror motståndet eller svårigheten på?Med professionellt lärande, menar Katz och Ain Dack (2017), menas lärande som är ”en bestående förändring av vårt sätt att tänka eller göra”. Den typ av förändring som det i realiteten krävs är inte den mänskliga hjärnan skapad för att genomföra.
Läs mer
Fortbildning - [2022:06, 2022-06-15] Fortbildning är ett sätt att uppdatera sina kunskaper och färdigheter inom det yrkesområde där man är verksam – och kan ses som en viktig del i ett led av långsiktigt skolutvecklingsarbete.Populära fortbildningsområden för sfi-lärare är bedömning, styrdokument, digitala verktyg, litteracitetsutveckling och vuxnas lärande. För att fortbildningen ska ge effekt bör den utgå från elevernas faktiska behov och lärarna bör genomgå fortbildningen tillsammans, i grupp, menar professor Helen Timperley, med forskningsområde lärares och rektorers professionella lärande.
Läs mer
Det flippade lärandet gör entré i fortbildningen - [2022:06, 2022-06-15] Hur använder vi tiden i samband med föreläsningar och fortbildning? Den frågan ställde sig Patricia Diaz, föreläsare och författare, och kom fram till att det flippade klassrummet även bör appliceras i föreläsnings- och fortbildningssammanhang.Idén, att använda greppet ”flippat lärande”, hämtat från det engelska flipped classroom, där eleverna kommer förberedda till lektionen, är sprungen ur Patricia Diaz erfarenhet av att delta i kompetensutveckling, men även ur hennes egen roll som föreläsare.
Läs mer
1 2 3 4 70