#2019:06

Fråga specialpedagogen

”En av våra stora utmaningar är sfi-elever som inte gör någon särskild progression. Vi har försökt låta elever komma ut i praktik, men det har inte heller varit utvecklande för språket. Hur kan en specialpedagog hjälpa oss på vår skola med detta?”

Gun, sfi-lärare
Johanna, studie- och yrkesvägledare

Läs mer

”Använd skärminspelning”

Med digitala verktyg kan du spela in din skärm och det du vill visa på skärmen. Vi intervjuade Patricia Diaz, pedagogiskt utvecklare på KTH, om hur skärminspelning kan användas vid formativ bedömning.

Först en beskrivning av dig, för den som har missat vem du är. Vem är du? Var jobbar du och vad jobbar du med?
Patricia Diaz – språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH, föreläsare och författare.

Läs mer

Hallå där, Hülya Basaran

De flesta av oss har sett filmer där Hülya Basaran intervjuas om multimodalitet och digitala resurser i Skolverkets stödmaterial ”Digital litteracitet”. Idag arbetar hon som projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (SU).

Kan du förklara multimodalitetens roll när det gäller kollegialt utbyte och nätverkande mellan lärare – men också mellan elever?

Läs mer

Månadens sfi: Järpen

När elevantalet plötsligt ökade 2016 ställde det nya krav och en förändring behövde ske på sfi i Järpen i Åre kommun.

Att jobba dag för dag och tvingas till ’svängdörrspedagogik’ är långt ifrån tillfredsställande. Katarina Strandman och Åsa Hansson undervisar sfi, studieväg 3, i Järpen, och såg att eleverna blev frustrerade av för lågt tempo när läraren varje vecka behövde börja om från början, med hänsyn till de nytillkomna eleverna.

Läs mer

En himla succé

Ögonblicket då jag som lärare insåg fördelar med multimodalitet utgör ett före och ett efter.

Jag brukar även säga att introduktion av qr-koder så gott som revolutionerade elevernas lärande och min undervisning. För mig är kombination av multimodalitet och qr-koder en framgångsfaktor. Att ge eleverna möjlighet att ta in språket med hjälp av text, rörlig animation, bild och ljud är toppen.

Läs mer