#Ali Alabdallah

Elitskolor i Syrien och folkhögskolor i Sverige

[2022:09, 2022-09-15] Folkhögskola är en unik nordisk skolform för vuxenutbildningen som inte finns i andra delar i världen, inte heller i mitt hemland Syrien. I Syrien har vi vanliga skolor och elitskolor för smarta elever eller de som fått högsta betyg på gymnasieskolor.

Flexibilitet och möjlighet finns i det svenska utbildningssystem där Folkhögskolor ger behörighet till högre studier på högskola, universitet för de som inte har klarat sina utbildningar på gymnasienivå eller för de som vill vidare på yrkeshögskola.

Läs mer

När fortbildning kopplat till digitalt utanförskap blir ett bekymmer

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildning är ett unikt begrepp som kanske är självklar för dig som föddes här, men det låter intressant och tankeväckande för mig som föddes utomlands, i Syrien. Jag lärde mig detta ord (fortbildning) år efter nästan ett år vistelse i Sverige. Det var inte helt enkelt för mig att begripa ordet ”bildning”, men efter en tid kunde jag förstå det och även dra nytta av det under min integrationsresa. 

Läs mer

Krönika: Människan är en skrivande varelse

[2022:05, 2022-05-15] Det är svårt att uttrycka sig genom skrivande för många utrikesfödda eftersom det gäller att uttrycka sig utifrån grammatiska regler och skrivregler. Att kunna skriva svenska utan fel. Skrivande har varit och är fortfarande en utmaning för mig efter 8 års vistelse i Sverige. Det är omöjligt för mig att skriva rent korrekt svenska. Men hjälpen finns i Sverige tack vare korrekturläsare.

Läs mer