#arbetsliv

Ali Alabdallah – eldsjälen som skriver om arbetsliv i Sverige

[2020:10, 2020-10-15] Den svensksyrianske författaren har färdigställt en uppföljare till sin svenska debutbok Nytt jobb i nytt land. Denna gång vänder han sig till arbetsgivare med titeln Våga vinna. Här får arbetsgivare i både privat och offentlig sektor nyttiga verktyg för att praktiskt jobba med mångfald.

Ali Alabdallah är en svensk-syrisk journalist och författare.

Läs mer

Skönlitteratur – ett steg närmare yrkeslivet

[2020:10, 2020-10-15] Gästskribenten Ylva Olausson är f.d. sfi- och sva-lärare på komvux och Stockholms universitet samt f.d. svensklektor i Spanien, Sydkorea, Finland och Skottland. Nu frilansar hon som sfi- och sva-lärare, läromedelsförfattare och föreläsare. I detta nummer skriver hon om hur skönlitteratur kan ge sfi-eleverna inblick i yrkeslivet.

För att börja prata om och lära om arbetslivet kan man börja med att läsa skönlitteratur.

Läs mer

Rapport från Unionen: Språkutbildning på arbetsplatsen

[2020:10, 2020-10-15] I Unionens rapport om kommunernas sfi-utbud och hur det kan utvecklas undersöks hur kommunernas utbud varierar och huruvida utbudet möter elevernas behov eller inte. Här framkommer en tankelinje om att erbjuda yrkes-sfi på distans.

Samtliga kommuner kontaktades och svarade på vilka sfi-utbildningar de tillhandahåller, om de har yrkes-sfi och i så fall hur de ser att de kan utveckla yrkes-sfi:n. Hinder och utmaningar efterfrågades också.

Läs mer

Chefredaktören: En språkutvecklande arbetsplats

[2020:10, 2020-10-15] ”De anställda talar inte tillräckligt bra svenska” hör vi på nyheterna. Konsekvensen med otillräckligt språk skapar missförstånd mellan personal och brukare – men också anhöriga. Hur kan vi stärka språket på jobbet?

Min övertygelse är att man inte kan studera sig fram till ett helt språkregister som täcker in hela arbetslivet och alla de talsituationer som kan uppstå på en arbetsplats. Min övertygelse är att det är på fältet, i arbetet, i autentiska situationer som språket utvecklas – helt i analogi med ta körkort eller grönt kort i golf.

Läs mer

Digitalt läromedel: Vägen till jobbet

Vilka regler gäller på svensk arbetsmarknad? Hur söker jag jobb? De vanligaste frågorna som sfi-elever har om att arbeta i Sverige finns samlade i den digitala läromedelsserien Vägen till jobbet (2020). Faktatexter och filmer varvas med diskussions- och reflektionsuppgifter.

Parallellt med serien Vägen till jobbet A/B och C/D) finns serien Vill du bli …? Där finns presentationer av hur det är att arbeta som exempelvis frisör, kock, lokförare och undersköterska.

Läs mer