#arbetsliv

Digitalt läromedel: Vägen till jobbet

Vilka regler gäller på svensk arbetsmarknad? Hur söker jag jobb? De vanligaste frågorna som sfi-elever har om att arbeta i Sverige finns samlade i den digitala läromedelsserien Vägen till jobbet (2020). Faktatexter och filmer varvas med diskussions- och reflektionsuppgifter.

Parallellt med serien Vägen till jobbet A/B och C/D) finns serien Vill du bli …? Där finns presentationer av hur det är att arbeta som exempelvis frisör, kock, lokförare och undersköterska.

Läs mer

Meningsfullt material för arbetslivet

Hur lär man sig ett språk på arbetsplatsen och vilka generella arbetslivskompetenser behöver man? Det redogör läromedlet Svenska på jobbet (2019) för. Boken, tillsammans med de tillhörande samtalskorten och en podd, är utgiven av Forum Skill. 

I Göteborg driver den icke vinstdrivande organisationen Forum Skill flera olika parallella projekt och verksamheter.

Läs mer

Bok: Svenska för främlingar

I dagboksromanen Svenska för främlingar (Celanders förlag 2018) möter vi Ebba Martinsson, 31, som arbetar som sfi-lärare.

Vi följer Ebba och hennes kolleger i en närmast kaotisk och ohållbar yrkesvardag där samvetet ständigt gnager.

Läs mer

Bok: Nytt jobb i nytt land

Journalisten Ali Alabdallah är aktuell med nyutgivna boken Nytt jobb i nytt land (Komlitt 2018). Genom bokens 183 fullmatade sidor finns råd, fakta, reflektioner och uppmaningar om att få in en fot på arbetsmarknaden.

Med boken vill författaren, som själv kom som flykting till Sverige från krigets Syrien 2013, visa ur en nyanländs perspektiv hur det är att komma till Sverige och slå sig in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Sfi och arbetslivet – ett läranderum

Lena Thornéus, författare till boken Sfi och språkpraktik (Gothia Fortbildning 2018), är adjunkt på högskolan i Borås. Vi bad henne delge intressant forskning och egna tankar och erfarenheter kring en utvecklande språkpraktik.

Läs mer