#Chefredaktören

Improvisationsdialoger i mitt klassrum

Sedan årets början har jag undervisat små grupper, tre personer, och pass med en person i taget. Det som är gemensamt för dessa kursdeltagare är att de vill ha ”en egen lärare att kommunicera med”.

Läs mer

”Analfabet, illitterat – eller vad?”

[2019:02, 2019-02-15] Att inte ha gått i skola – vad innebär det? Är man analfabet då? Är man illitterat? Och den som har gått i skola i säg fyra–fem år, kan man skriva då?
Under mina år som expert hos Skolverket och Vuxenutbildningsenheten var jag projekt- och produktionsledare för ett stödmaterial till lärare som undervisar vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

Läs mer

Chefredaktören: ”Väck språken till liv”

[2019:01, 2019-01-15] Att låta eleverna använda sina olika språk i sfi-undervisningen för att lära sig svenska torde idag vara självklart. Annat var det under mina första år som sfi-lärare under 90-talet.

Läs mer

Chefredaktören: Från idé till succé

Ja, hur mäter man en succé? Jag vet inte riktigt. Oavsett den exakta definitionen har resan från idé till utgivning av Sfi-lärartidningen var både lång och kort.
Lång i det avseendet att jag gått och ruvat på den länge, men kort i det avseendet att när redaktionen väl var på plats blev det ett intensivt arbete fram till premiärdagen 15 oktober 2018.

Läs mer