#digital kompetens

Självskattningsverktyg för att mäta lärares digitala kompetens

[2020:05, 2020-05-15] Enligt Vision 2022 ska Sverige vara bäst på digital användning och digital kompetens. I världen. För att göra det möjligt behöver huvudmännen se sitt ansvar och arbeta medvetet med likvärdigheten.

Enligt Skolverkets granskning 2019 finns det en del kvar att önska på vägen mot lärares digitala kompetens och ändamålsenlig användning av digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av skattningsverktyg (SKR:s LiKA* och EU:s SELFIE*) är det möjligt att identifiera områden som kan vara gynnsamma för den digitala utvecklingen på en skola.

Läs mer

Månadens skola: Sfi i Liljeholmen och Vällingby

Digitalt lärande står i fokus när eleverna lär sig svenska hos företaget Competens.
– Våra elever ska inte hamna i ett digitalt utanförskap här i Sverige, betonar Eva Lönnelid, skolans rektor och utbildningsansvariga.

Läs mer

Digitalitet – vad är det?

Ingen har väl lyckats undgå att det pratas om digitalisering i media. Nu har den nått vuxenutbildningen.

Läs mer