#digitalisering

Kalmarsunds gymnasieförbund satsar digitalt

Axel Weüdelskolan, Komvux, i Kalmar bedriver sfi och ingår sedan 2013 i en stor digital satsning inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Läs mer

Förlaget som satsar digitalt

Sfi-lärartidningen har träffat Åsa Sebelius, affärutvecklare på läromedelsförlaget Liber AB, om deras stora digitala satsning Liber Sfi Digital.

Läs mer

ÄNTLIGEN en tidning för sfi-lärare!

Nu är den här – tidningen som tar upp goda exempel och aktuell forskning om vuxnas lärande.

Läs mer

BOK: 12 tankar om skolans digitalisering

Digitalisering.
D-i-g-i-t-a-l-i-s-e-r-i-n-g.
Digitalisering.
 Hur smakar det ordet?

Läs mer