#film

Spela in film med Explain EDU

Det finns många olika sätt att flippa undervisningen. Genom att skapa filmer och ge eleverna möjlighet att se dem inför, under och efter lektionen stimuleras elevernas olika sinnen och vi ökar möjligheten till att stärka elevernas lärande.

Ivana Eklund är föreläsare och lärarfortbildare. På sin webbplats har hon en verktygslåda med tips och idéer vad du kan använda för verktyg i undervisningen. Denna höst skriver hon bland annat om appen Explain EDU.

Läs mer

Om studieteknik – på tio språk

Att studera som vuxen på ett språk som är nytt kan vara en utmaning på många sätt. I Partille skapade därför sfi egna filmer om skolan, om studieteknik och muntlig kommunikation med vuxenperspektiv.
Ett material som eleverna kan ta till sig är ett material som är både relevant och intressant för eleven. Information om skolan, studier och studieteknik är exempel på sådana ämnen.

Läs mer

Lyckat filmprojekt mellan sfi och folkhögskola

Orrholmsgatan 9B är titeln på en filmserie i sex avsnitt med sfi-elever för sfi-elever. I första avsnittet möter vi Ali som flyttar till just denna adress. Vi möter även flera grannar och andra rollkaraktärer som möts i olika sammanhang.
På Tingvallagymnasiet i Karlstad har två lärare haft ett gemensamt filmprojekt med filmlinjen på Molkoms folkhögskola där sfi-elever involverades.

Läs mer

Filmer för sfi-lärares lärande

Film för kompetensutvecklande syfte kan ge ännu en dimension till lärande. Hos Skolverket och Utbildningsradion finns därför filmer och filmserier som kan stötta lärares lärande.

Utbildningsradion har en lång tradition av utbildande programserier. Hos UR Skola kan du under ’Utbildningsnivå’ välja ’Lärarfortbildning’ och därefter ’Komvux’. Bland de 1 200 träffarna kan du filtrera ytterligare och välja ’Svenska som andraspråk och sfi’ för att därefter välja bland 67 program.

Läs mer

Film i sfi-undervisningen

[2019:11, 2019-11-15] Film kan användas på flera olika sätt i sfi-undervisningen. Se regisserade spelfilmer eller undervisande filmer – eller se inspelade filmfiler som skolan eller elever själva har planerat och skapat.

I filmens precis som i textens värld finns många olika genrer. Spelfilmer ger oss möjlighet att prata, känna, reflektera och värdera det vi ser. Handlingar, beteenden och repliker kan vara intressanta att diskutera. Det kan sätta igång många följdfrågor om människan som social varelse, om hur vi är mot varandra – och hur vi önskar att andra ska vara. Den ger oss både perspektiv på andra och oss själva.

Läs mer