#forskning

”Ge eleverna feedback”

Sfi-lärare vill ägna sig mer åt uttalsundervisning men de vet inte hur. Det säger Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor som forskat i ämnet och undervisar blivande lärare i svenskans fonologi, fonetik och uttalsmetodik.

Varför är uttalundervisning viktig?

– Utan ett begripligt uttal blir du inte förstådd, folk slutar lyssna och det är förödande för en vuxen inlärare som vill in i svenskt samhälls- och yrkesliv.

Läs mer

Elevers tankar om uttal

I Rebecka Bodemars studie (2014) undersöks sfi-elevers tankar om hur man lär sig svenskt uttal. Här följer studiens abstract.

Abstract:

Bakgrunden till denna undersökning är att uttal är en viktig del av språket att behärska, samtidigt som det finns indikationer på att uttalsundervisningen inom Svenska för invandrare (SFI) är eftersatt.

Läs mer

Komplext uppdrag: sfi-lärare

Helena Colliander, postdoktor vid Linköpings universitet, har i sin avhandling (2018) intresserat sig för att studera sfi-lärares yrkesidentitet. Hur utformas professionell identitet vid undervisning av kortutbildade vuxna?

I avhandlingen studerar Helena Colliander vad det innebär att vara och bli sfi-lärare för kortutbildade och hur dessa lärare utvecklar sin yrkesidentitet i olika yrkesmässiga praktikgemenskaper.

Läs mer

Hur skapar man läsflyt?

I Madelene Mikaelssons examensarbete om läsning och läsprocessen undersöks en C-kurs (studieväg 1) om upprepad läsning under en femveckorsperiod kan förbättra läsflytet.

I studien undersöker Madelene Mikaelsson om det uppstår någon skillnad i läsflyt ifall läsningen sker som upprepad läsning med en speciallärare, en läskompis i klassrummet – eller vid tyst läsning – av lättläst skönlitterär bok.

Läs mer