#IvanaEklund

På talets grund

[2021:03, 2021-03-15] Att prata är att lära, av varandra och tillsammans. Samtal är grunden för kunskapsbygget.

Ja, det tror jag! Särskilt på sfi där det är så viktigt med en undervisning som utgår från och tar vara på varje enskild elevs tidigare erfarenheter, samtidigt som man bygger vidare på redan befintliga kunskaper och utvecklar de tankar som eleverna redan bär på.

Läs mer

Autentiskt lyfter

[2021:02, 2021-02-15] Vi är omgivna av text i vardagen. När vi går på stan eller in i en affär: text, text, text.

På A-kursen var det självklart för mig att använda autentiska texter ur elevernas närmiljö. Jag samlade på mig en hel bank med foton på skyltar, anslag, reklam och kvitton som jag sedan använde mig av. Svårt? Det beror på.

Läs mer

Ivana Eklund reflekterar:

[2021:01, 2021-01-15] Sfi-elever som förväxlar p, b, d och stavar och läser illa behöver inte automatiskt vara dyslektiker.

Nej, det tror jag verkligen inte. Om vi kunde testa elever på ett tillförlitligt sätt, skulle vi finna elever med läs- och skrivsvårigheter. Rent statistiskt finns det förstås dyslektiker på sfi. Vad jag menar är att en elevs svårigheter med skrivning och läsning i de flesta fall är en fas i dennes läs- och skrivutveckling på svenska och med rätt stöd kan eleven komma över svårigheterna.

Läs mer

Ivana Eklund: Fatta grejen

Rätta mig om jag har fel, men visst är begreppet kollegialt lärande relativt nytt?

Det känns som att vi började prata om kollegialt lärande för sisådär tio år sedan. Vill också dra mig till minnes att det fanns skeptiker som tyckte att kollegialt lärande bara var ett sätt för utbildningsanordnare att spara pengar genom att de lärare som var bra på något skulle lära sina kollegor göra detsamma, helst inom ramen för arbetstiden.

Läs mer

Måla vid midsommar

[2020:11, 2020-11-15] På min gamla sfi-skola hade vi en fin midsommartradition. Förutom sådant som ingår brukade vi måla.

Föreställ dig ett naturskönt friluftsområde vid vattnet. Stora ekar, en liten sandstrand med vass vid vattenbrynet och en liten fors i närheten. Alla som ville kunde slå sig ner i gräset med papper, pennor, penslar och akvarellfärger och skapa en bild. Ensam med sina tankar och känslor eller tillsammans med mycket skratt.

Läs mer