#IvanaEklund

Sfi-lärare – ett kall?

[2021:04, 2021-04-15] En av de eldsjälar jag mött inom sfi genom åren är lärarfortbildaren och tidigare sfi-läraren Ivana Eklund. Hos Skolverket har hon haft expertuppdrag i ett antal år. Ja, hon behöver vid det här laget ingen närmare presentation.

Här på Sfi-lärartidningen har Ivana Eklund varit vår fasta krönikör sedan starten.

Läs mer

Med nyfikenheten som största drivkraft

[2021:04, 2021-04-15] Som för många andra var det kärleken som förde sfi-pedagogen Ivana Eklund till Sverige. Hon kom hit från Tjeckien 1992 och kunde då inte ett ord svenska.

– Jag lärde mig språket på egen hand och med makens hjälp – och har faktiskt själv inte gått en dag som elev på sfi, berättar hon.

Läs mer

På talets grund

[2021:03, 2021-03-15] Att prata är att lära, av varandra och tillsammans. Samtal är grunden för kunskapsbygget.

Ja, det tror jag! Särskilt på sfi där det är så viktigt med en undervisning som utgår från och tar vara på varje enskild elevs tidigare erfarenheter, samtidigt som man bygger vidare på redan befintliga kunskaper och utvecklar de tankar som eleverna redan bär på.

Läs mer

Autentiskt lyfter

[2021:02, 2021-02-15] Vi är omgivna av text i vardagen. När vi går på stan eller in i en affär: text, text, text.

På A-kursen var det självklart för mig att använda autentiska texter ur elevernas närmiljö. Jag samlade på mig en hel bank med foton på skyltar, anslag, reklam och kvitton som jag sedan använde mig av. Svårt? Det beror på.

Läs mer

Ivana Eklund reflekterar:

[2021:01, 2021-01-15] Sfi-elever som förväxlar p, b, d och stavar och läser illa behöver inte automatiskt vara dyslektiker.

Nej, det tror jag verkligen inte. Om vi kunde testa elever på ett tillförlitligt sätt, skulle vi finna elever med läs- och skrivsvårigheter. Rent statistiskt finns det förstås dyslektiker på sfi. Vad jag menar är att en elevs svårigheter med skrivning och läsning i de flesta fall är en fas i dennes läs- och skrivutveckling på svenska och med rätt stöd kan eleven komma över svårigheterna.

Läs mer