#IvanaEklund

Flippat klassrum

[2020:04, 2020-04-15] Fjärrundervisning pågår just nu inom sfi och flippat klassrum har blivit en metod för fler.

Länkar till förinspelade videogenomgångar, podcasts och annat digitalt som kan användas i fjärrundervisningen läggs upp på lärplattformar, sms:as och whatsappas som aldrig förr.

Läs mer

Dålig stavning?

När en elev är osäker på stavning, är min erfarenhet att det inte löser sig genom att bara skriva mer.

För många stavfel hindrar läsning och därmed förståelse och kommunikation. Det blir ett problem som måste lösas. Från grunden!

Läs mer

”Dom kan inte datorer”

”Dom kan ju inte datorer” är en vanlig invändning mot att undervisa mer digitalt på studieväg 1.

Ja, det må så vara. Men eleverna har ofta en smart telefon i fickan och den förstår de sig på desto mer. Också elever i början av sin läs- och skrivinlärning.

Läs mer

Låt oss följas

Jag har länge häpnat över all pedagogisk kunskap och kompetens som finns samlad på Instagram.

Så många bra lärarkonton! De speciallärare, ämneslärare och ikt-pedagoger som jag har i mitt flöde ger mig ständigt nya tips och inspiration.

Läs mer

Fullt med meningar

Det här med grammatik. Visst älskar vi att hata grammatikundervisning? Eller var det tvärtom?

För mig har det alltid varit viktigt att göra grammatikundervisning på sfi så funktionell, vardagsrelevant och konkret som möjligt. Efter att jag började undervisa på studieväg 1 insåg jag snabbt att det effektivaste sättet att förklara språkliga mönster var att använda sig av visualiseringar och massor av exempel som eleverna sedan kunde laborera med och modellera om.

Läs mer