#kollegialt lärande

Projekt InVäst

Västsveriges sfi-verksamheter får under 2016–2019 draghjälp av ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) i att utveckla och stärka kvaliteten inom sfi genom kompetensutveckling och processledning.

Projektgruppen har byggt en öppen hemsida med namnet SfiVäst.

Läs mer

Chefredaktören: Prata om det vi gör

I min yrkesroll som projekt- och produktionsledare har jag förmånen att möta såväl lärare, rektorer som forskare. Jag träffar utbildare och utbildingsledare inom vuxenutbildning och på utbildningsföretag.

I alla de olika sammanhang som jag möter andra som jobbar med språkutveckling och språkutbildning måste jag nyfiket fråga ”Hur gör du?” och ”Vad intresserar dig?”.

Läs mer

Att prata om görandet

Vad är framgångsrik metod och framgångsrika modeller i andraspråksinlärning och andraspråksutveckling? Hur förhåller vi oss till nya trender och metoder?
Det har en tid talats om det kollaborativa lärandet. Det är en naturlig följd av hur vi ser på vår samtid och vår vardag. Vi lever och lär kollektiv problemlösning.

Läs mer