#kommunikation

”Jag har fått svenska kompisar – äntligen!”

[2019:10, 2019-10-15] Studieförbundet Bilda är initiativtagare till Kulturkompis, ett sätt att få svenskar och de som ännu inte lärt sig svenska språket särskilt mycket att ses på lika villkor, via ett gemensamt intresse: kulturupplevelser. Gratis.

Det var i samband med den stora flyktinginvandringen till Sverige 2016 som Kulturkompis startades. Det blev en rejäl rivstart.

Läs mer

Kommunikativa övningar via spel

Visst ska vuxna undervisas med vuxenrelevant innehåll, men att varva med spel kan ge en mer avslappnad stämning och samtidigt bidra till ett lustfyllt lärande.

I Anette Althéns kommunikativa övningar finns 45 olika spel som är fria att kopiera.

Läs mer

Kommunikation på praktikplatsen

Vi ser i forskningen dystra upptäckter: Talutrymmet på praktikplatsen är minimal. Hur kan vi med gemensam kraft ändra på det, så att det blir en givande och meningsfull tid för sfi-eleven ute på praktik?

Sfi-lärartidningen fick en pratstund med Lena Thornéus, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås.

Läs mer

”Läromedlet ska utgå från elevernas behov”

Många sfi-lärare producerar sitt eget läromedel. Ann-Charlotte Forsell och Anna-Karin Jansson (bilden), som då arbetade på sfi i Åkersberga (2006–2012) anade att deras dialogmaterial var så pass bra att ett förlag skulle kunna ge ut det.

Läs mer

Kompis Sverige

Stockholmsbaserade Kompis Sverige är en ideell förening som matchar den som vill lära sig svenska med någon som kan språket. Syftet är själva mötet och att öka förståelsen för varandra.

Läs mer