#konferens

Integrationsforum: Konferens om etablering

Vid integrationsforums konferens i november 2018 om etablering var programmet fullmatat med talare om vuxnas lärande, sfi, praktik och arbetsliv.

Konferensen gick under undertiteln ”Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och skolledare inom sfi och vuxenutbildning”.

Läs mer