#krönika

Tuggar du lingot?

[2021:02, 2021-02-15] När jag intervjuar forskare brukar det ofta börja med ett trevande samtal. Forskaren, som naturligtvis är expert inom sitt område och dessutom van att kommunicera med sina gelikar, vet inte riktigt vem jag är.

Jag presenterar mig som frilansande skribent för Sfi-lärartidningen, vilket inte säger särskilt mycket om vem jag är, vilka referenspunkter jag har eller vilka kunskaper jag besitter.

Läs mer

Krönika: Lika barn leka bäst

Lika barn leker bäst säger talesättet. Frågan är om det är för att barnen är lika när det börjar leka eller är det möjligen så att de blir mer lika ju mer de leker och fungerar det i så fall på samma sätt med vuxna?

Eftersom decembernumret av Sfi-lärartidningen handlar om just kollegialt lärande, och hur kollegor tillsammans kan hjälpa varandra till nya kunskaper fann jag det lämpligt att ta kontakt med ett företag som jobbar med just fortbildning av lärare.

Läs mer