#Lärarfortbildning

Gästskribent: Lärarfortbildnings roll för sfi-lärarnas kompetensutveckling

(Text: Susanne Weiner Ahlström, Konsultchef  och kvalitetschef, Lärarfortbildning AB.) 

Lärarfortbildning AB erbjuder kompetensutvecklingsmöjligheter för alla skolformer och naturligtvis även för vux/sfi. När det gäller specifikt sfi, har vi under de senaste åren utökat utbudet av områden inom vilka vi erbjuder fortbildning för sfi-lärare.

Läs mer