#läromedel

Youtubekanal: Svenska språket – på arabiska

[2019:01, 2019-01-15] Andreas Issa driver sedan 2015 en Youtubekanal där han förklarar svenska språket på arabiska. Kanalen har snart 11 0000 prenumeranter, och har samma namn som kursboken: Svenska språket (Samuel Issa Förlag).

Den behörige läraren Andreas Issa upptäckte att hans elever antecknade på sitt modersmål när han undervisade i svenska.

Läs mer

Ny studie: Välj rätt läromedel

I en ny studie av Katarina Jadinge, Linnéuniversitetet, har en metod för analys och utvärdering av språkläromedeluppgifter undersökts.
I Jadinges studie är den stora frågan ifall uppgifterna verkligen leder till språkinlärning, eller om de är ”slöseri med tid”.

Läs mer

Förlaget som satsar digitalt

Sfi-lärartidningen har träffat Åsa Sebelius, affärutvecklare på läromedelsförlaget Liber AB, om deras stora digitala satsning Liber Sfi Digital.

Läs mer