#läromedel

”Uttråkade studenter bidrog till min lust att skriva”

Arbetet med att skriva min första lättlästa bok för sfi inleddes när jag var svensklektor i Sydkorea och studenterna på en skrivkurs var uttråkade. För att liva upp dem delade jag ut inledningen till en kärlekshistoria på lätt svenska och uppgiften att skriva en fortsättning i par eller grupp. Ett arbetssätt jag rekommenderar!

Textsamarbetet på skrivkursen i Seoul blev embryot till Gammal kärlek rostar aldrig (Studentlitteratur, 2010).

Läs mer

”Låt eleverna tänka och associera, inte bara söka svar i texten”

Eva Bernhardtson har skrivit läromedel för sfi-undervisningen i många år. Hon började skriva för Folkuniversitetets förlag och fortsatte sedan hos Sanoma Utbildning.

Vilken av dina böcker är du nöjd med?
Jag är mycket nöjd med boken SamSpråk LÄS och mixen av författare från så olika tider och genrer. ”Mötet med texten” är en uppgift i boken som jag är särskilt förtjust i. Där får eleverna tänka, tycka och associera istället för att söka svar på raderna.

Läs mer

Fint och funktionellt hos NA Förlag

En doldis bland läromedelsförlagen är NA Förlag i Malmö. Här finns läromedel för studieväg 1, kurs A och B. Gemensamt för läromedlen, utöver kvalitetssäkringen, är att de ska vara estetiskt tilltalande, förklarar Johan Paulsson, förlagschef.

Läroboken för A-kursen gavs ut 2017 och heter Studieväg 1. Omslaget är tydligt utmärkt med ’Svenska för invandrare – kurs A’.

Läs mer

”Läroboken är som en extra kollega”

Sanna Lundgren, lärare vid Valla Folkhögskola i Linköping upptäckte att det saknades ett verktyg för att att rätta svenska. Förarbetesböcker fanns, men inte böcker för efterarbete. Därför bestämde hon sig för att skriva en bok som skulle hjälpa både lärare och elever.
Sanna Lundgren började skriva och läromedlet som växte fram blev Skrivnyckeln (2016), ett uppskattat läromedel bland sfi-lärare.

Läs mer

Läromedel i svensk skola utreds

Forskningen har hittills inte intresserat sig för att studera läromedel och läromedelsanvändning inom sfi. Den granskning som regeringen har ålagt Skolverket att utföra är att studera läromedelsanvändning i svensk skola. Den rör dock grundskolan och inte sfi.

Eftersom läromedelsförlagen är privatägda saknar svenska staten inflytande över vilka läromedel som produceras och vilka läromedel som används. Gustav Fridolin har utsetts till särskild utredare för granskningen av läromedel.

Läs mer