#läsförståelse

Studie: Om textsamtalets betydelse

För att öka läsförståelsen behöver eleverna först samtala om texten, fastslår Petra Tuoma i sin studie ”Att samtala för att förstå texten bättre”.
Läsförståelsen kan stöttas genom att samtala om texten. Förutsättningen att öka läsförståelsen ytterligare sker om eleverna lär sig olika lässtrategier och utvecklar sitt ordförråd

Läs mer