#modersmålsstöd

Vad säger forskningen?

[2019:01, 2019-01-15] ”Få studier synliggör om och hur elevernas tidigare språkliga erfarenheter används som resurser i undervisningen” skriver Ifous i sin sammanställning över senaste 15 års forskning om sfi. Här lyfts tre studier.

Läs mer

Månadens sfi: Sfi Cuben Högdalen

[2019:01, 2019-01-15] Hos Sfi Cuben i Högdalen, utanför Stockholm, får tigrinjatalande elever modersmålsstöd en dag i veckan. De elever som först var tveksamma är nu de elever som vill ha mer timmar.

Sfi-lärartidningen besöker Högdalen utanför Stockholm en grådisig förmiddag i januari.

Läs mer

Chefredaktören: ”Väck språken till liv”

[2019:01, 2019-01-15] Att låta eleverna använda sina olika språk i sfi-undervisningen för att lära sig svenska torde idag vara självklart. Annat var det under mina första år som sfi-lärare under 90-talet.

Läs mer

Skolverket: Med modersmålet som gemensamt språk

[2019:01, 2019-01-15] På Skolverket webbplats, under ’Skolutveckling’ och underkategorin ’Inspiration och stöd i arbetet’, finns ett stödmaterial utarbetat för sfi-lärare, om digitala verktyg, modersmålsstöd och läs- och skrivinlärning.

Vuxna som studerar på sfi möter flera utmaningar, konstaterar Skolverket på sin webbplats om litteracitet för vuxna andraspråksinlärare.

Läs mer

Ny statlig utredning: Modersmålsstöd undersöks

[2019:01, 2019-01-15] I flera decennier har språkforskare sett att elever bäst lär sig att läsa och skriva med hjälp av sitt modersmål. Om det är forskare överens. Vilken roll spelar modersmålsstöd för måluppfyllelse inom sfi?

Hyllie Park Folkhögskola har blivit något av en föregångare och förebild när det gäller modersmålsbaserad sfi.

Läs mer