#modersmålsstöd

Ny statlig utredning: Modersmålsstöd undersöks

[2019:01, 2019-01-15] I flera decennier har språkforskare sett att elever bäst lär sig att läsa och skriva med hjälp av sitt modersmål. Om det är forskare överens. Vilken roll spelar modersmålsstöd för måluppfyllelse inom sfi?

Hyllie Park Folkhögskola har blivit något av en föregångare och förebild när det gäller modersmålsbaserad sfi.

Läs mer

VUXNAS LÄRANDE: Andragogik

Hur är det att undervisa vuxna? Hur skiljer sig vuxnas lärande från barns och ungdomars? Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare, föreläsare och författare till Boken om sfi …

Läs mer