#NC

”Skolledningen avgörande faktor för hållbar kompetensutveckling”

Finns det någon som har en samlad överblick över lärarutbildningen och att lärare fortbildas och/eller blir behöriga lärare? Vi kontaktade Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (NC) för att reda ut deras roll och syn på lärarfortbildning.

Lillemor Malmbo, projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (Stockholms universtitet), beskriver NC som ett resurs- och utvecklingscentrum för hela landet, vars uppdrag styrs av en förordning.

Läs mer

Lillemor Malmbo, NC: ”Förutsättningarna måste bli bättre”

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NC, är aktiva i dialogen i sociala medier med sfi- och sva-lärare och andra pedagogiskt verksamma. Ny webbredaktör är Lillemor Malmbo, som också kommer arbeta med vuxenutbildningsfrågor.

Vilka är dina huvudsakliga uppgifter hos NC?

Läs mer

Alla språk är språk för lärande

[2019:01, 2019-01-15] Vi har sett henne och läst hennes inlägg i sociala medier – Anna Kaya vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet.

Anna Kaya har länge varit aktiv i debatten om frågor kring nyanländas lärande i flera facebookgrupper och är admin till NC:s facebookgrupp, @NCandrasprak.

Läs mer

Chefredaktören har ordet

”Vad mer kan jag göra för sfi-lärare?” Det är faktiskt en återkommande fråga som jag ställer mig ganska ofta…

Läs mer