#ordinlärning

Studie: Ordinlärning inom Gävleborgsmodellen

I en ny studie av Kristina Johansson (2018) undersöktes skillnaderna i metoder och resultat för ordinlärning mellan sfi-elever i en yrkesutbildning kontra elever i reguljär sfi.

I Johanssons studie är orden och språkanvädningen i fokus. Kristina Johansson konstaterar att ord som elever påträffar behöver användas i flera olika domäner och sammanhang, dels för att få grepp om ordets bredd, men också för att befästa ordets användningsområden och fördjupa förståelsen.

Läs mer

Språkplay vann Prix Europa 2018

Priset för årets bästa europeiska onlineprojekt har tillfallit föreningen Språkkraft som ligger bakom den svenska appen SVT Språkplay.
De avgörande faktorerna för priset var inte bara konceptet och själva innovationen, utan även samhällsnyttan.

Läs mer