#sfi-lärare

”Vi har utbyten och samarbeten”

Hur ser ni på sfi-läraryrket? 

– Det känns som ett obeskrivligt viktigt uppdrag att få undervisa vuxna elever och att få vara en förebild för några av dem ( ger oss energi varje dag). Att kunna få möjlighet att påverka deras framtid och integration är en viktig roll för oss på sfi.

Läs mer

Boken som skildrar sfi inifrån

Karin Ulveson är sfi-läraren bakom boken Svenska för främlingar (Celanders 2018), en bok i bloggformat om sfi-läraren Ebbas smått kaotiska yrkesvardag.

Boken har fått genomslagskraft och lästs av lärare, forskare och politiker.

– Boken har lett till många kontakter, och även några framträdanden, berättar Karin Ulveson för Sfi-lärartidningen. Det finns inte många böcker som skildrar sfi inifrån. Ska man utveckla sfi behövs röster från olika håll.

Läs mer

Bok: Tro hopp och sfi

Under fyra månader – maj–augusti, följer vi sfi-lärarens dagboksanteckningar – om att vara lärare, om alfabetisering, om språkcafé, om krav, mål och visioner. Och mycket mycket mer.

Folkuniversitetets förlag har gett ut Eva Thors Rudvalls Tro hopp och sfi (2018) med förhoppning om att hos läsaren ingjuta ”mod och tillförsikt” i en verksamhet som allt som oftast omskrivs i nedvärderande och kritiserade ordalag.

Läs mer

Ifous satsning för sfi-lärare

I ett forskarnära program deltar sfi-lärare, som tillsammans med forskare kommer att genomgå ett forskningsnära program inom sfi under tre år, 2018–2020. Sofia Sundberg är en av deltagarna. Programmet heter ’Språkutvecklande arbetssätt inom sfi’.

Ifous har ett utvecklingsprogram där du ingår. Vad fick dig att gå med i projektet? 

Läs mer

”Vi önskar utbyte med forskare”

I Umeå arbetar de tre legitimerade lärarna Maud, Olivia och Elisabet. De undervisar studieväg 1-elever. Dessa elever har inte gått i skolan och inte heller lärt sig det latinska alfabetet. Först är det Maud som möter eleverna, och efter en tid slussas de vidare till Olivia eller Elisabet.

Läs mer