#Skolverket

”Vi lär oss i möten. Vi lär oss i autentiska situationer”

I Skolverkets stödmaterial för sfi finns filmer om att planera, genomföra och efterarbeta studiebesök.

Förarbete av ett arbetsområde och ett studiebesök är ett sätt att arbeta med stöttning. Genom att förbereda eleverna vad som kommer att hända, vad som väntar dem, är de språkligt och mentalt förberedda.

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial

I Skolverkets lösenordsskyddade kartläggningsmaterial finns frågeställningar och underlag till litteracitetskartläggning av sfi-elever och elever som studerar grundläggande svenska som andraspråk.

I lärhandledningen finns information som riktar sig både till den som genomför kartläggningen och till den som sedan ska använda kartläggningen för att planera undervisningen.

Läs mer

Statsbidrag 2020 till kompetensutveckling för sva- och sfi-lärare

Under 2019 kunde landets lärare som behöver högskolestudier i svenska som andraspråk söka statsbidrag via Skolverket. 15 januari–17 februari 2020 öppnas möjligheten att söka igen. Vi frågade undervisningsråd Riikka Tilja om statsbidraget och vad Skolverket planerar för sfi under året.

Under 2020 finns två ansökningsperioder för statsbidrag för kompetensutveckling.

Läs mer

Filmer för sfi-lärares lärande

Film för kompetensutvecklande syfte kan ge ännu en dimension till lärande. Hos Skolverket och Utbildningsradion finns därför filmer och filmserier som kan stötta lärares lärande.

Utbildningsradion har en lång tradition av utbildande programserier. Hos UR Skola kan du under ’Utbildningsnivå’ välja ’Lärarfortbildning’ och därefter ’Komvux’. Bland de 1 200 träffarna kan du filtrera ytterligare och välja ’Svenska som andraspråk och sfi’ för att därefter välja bland 67 program.

Läs mer

”Nationella provet ska stödja, inte styra”

[2019:10, 2019-10-15] Vad spelar egentligen Nationella provet i sfi för roll? Kan man använda det som återkommande test i kursen? Eller vad är egentligen provet till för? Vi riktar våra frågor till Annika Spiik på avdelningen för Nationella prov, Skolverket.

Hur viktigt är NP egentligen för sfi? Hur ser du på NP:s roll i sfi-undervisningen?

– De nationella provens syfte är att stödja betygssättningen.

Läs mer