#Skolverket

Chefredaktören: Vad gör de på myndigheten?

Alla har vi kanske olika bild av Skolverket och Skolinspektionen. Vad gör de? Vilken uppgift har de för sfi? Och vad gör de på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och Skolforskningsinstitutet?

När jag är ute och föreläser och fortbildar lärare är det uppenbart att de olika rollerna och uppdragen blandas ihop. Det finns förväntningar på Skolverket som ligger utanför deras uppdrag. En stor del av deras uppdrag sker på uppdrag från regeringen. Något enstaka, eller knappt det, är egeninitierat.

Läs mer

Myndigheterna och sfi

Huvudmannen för sfi och vuxenutbildningen har ansvar för skolans kvalitet och resultat. Myndigheterna kring sfi är främst Skolverket och Skolinspektionen. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska.

Skolverkets uppgift är att styra och stödja skola och vuxenutbildning. På myndighetens webbplats presenteras uppgifterna kortfattat, såsom att ”ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd”.

Läs mer

Chef för Vuxenutbildningsenheten på Skolverket

Svenskamerikanen med det italienskklingande namnet Marcello Marrone är chef för enheten vuxenutbildning på myndigheten Skolverket. Han har en amerikansk kandidat­examen i litteraturvetenskap och en svensk lärarutbildning i ryggen. Förutom sina två språk, svenska och engelska, talar han också franska och spanska. Sfi-lärartidningen har träffat honom för en intervju där han presenterar sig själv, sitt arbete inom Skol­verket och inte minst hur Skolverket som myndighet arbetar.

Läs mer

”Vi lär oss i möten. Vi lär oss i autentiska situationer”

I Skolverkets stödmaterial för sfi finns filmer om att planera, genomföra och efterarbeta studiebesök.

Förarbete av ett arbetsområde och ett studiebesök är ett sätt att arbeta med stöttning. Genom att förbereda eleverna vad som kommer att hända, vad som väntar dem, är de språkligt och mentalt förberedda.

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial

I Skolverkets lösenordsskyddade kartläggningsmaterial finns frågeställningar och underlag till litteracitetskartläggning av sfi-elever och elever som studerar grundläggande svenska som andraspråk.

I lärhandledningen finns information som riktar sig både till den som genomför kartläggningen och till den som sedan ska använda kartläggningen för att planera undervisningen.

Läs mer