#skriva

Att skriva texter

[2021:09, 2021-09-15] Dagens samhälle kräver inte bara läskunnighet utan också skrivkunnighet och på sfi finns det olika krav på vad eleverna ska kunna skriva för att få godkänt betyg i respektive kurs. 

Att läsa en text är en komplicerad process och så är det också när det handlar om att skriva en text – till och med lite svårare.  Att skriva en text är mycket mer än att kunna skriva enskilda ord korrekt.

Läs mer

”Det är inte bara att sätta sig och skriva”

[2021:09, 2021-09-15] Hur är det att skriva för oss med tolv års skolgång och kanske en akademisk examen på det? Jag skulle säga att jag bara sätter mig ner och skriver helt enkelt. Språket ger friheter och är sällan det som sätter gränser. Begränsningarna kanske ofta snarare sitter i fantasin eller i förståelsen av ämnet som ska behandlas.

Men vad är skrivande för den som precis lärt sig grunderna i att läsa och skriva, för den som precis förstått att krumelurerna på ett papper kan användas till något (som en tidigare kollega beskrev det en gång)?

Läs mer

Hur många gånger kan man presentera sig själv?

[2021:09, 2021-09-15] Ibland funderar jag över hur det känns att vara elev på sfi och ofta få svara på några ständigt återkommande frågor: vad heter du, var kommer du ifrån, vilka språk talar du och hur länge har du varit i Sverige? Inte för att det är konstigt att de frågorna ofta ställs – det är ju naturliga saker att fråga om när du träffar nya elever och som lärare kan till exempel språk och vistelsetid i Sverige säga en del om behov och förutsättningar hos en elev.

Läs mer

”Skrivandet är min medicin”

 [2021:09, 2021-09-15] Efter sju-åtta år i Sverige väcktes Kadir Merals lust att skriva. Formuleringarna växte inledningsvis fram i tankarna på kurdiska. Men att få det till ett skönlitterärt skriftspråk på svenska var en större utmaning än han trodde, berättar Kadir Meral. Istället lät han läsningen ta överhanden.

I likhet med många andra författare beskriver Kadir Meral skrivandets terapeutiska effekt. Han beskriver skrivandet som en medicin. Under studietiden, på universitetet, insåg han att han började tänka på svenska.

Läs mer

Meningsfulla skrivövningar

[2021:09, 2021-09-15] Äntligen höst! Efter vårt sommaruppehåll är vi tillbaka på tidningsredaktionen och ser fram emot att fördjupa oss i de teman som väntar oss. I detta nummer är det skriva som är fokus. Och vår nästa zoomträff med er läsare är 17 september, 12.00–12.45.

Oavsett vilket månadstema vi har här i tidningen och oavsett i vilka sammanhang jag träffar rektorer, lärare och annan pedagogisk personal på sfi-skolor över landet återkommer jag till samma punkt – vuxenrelevans.

Läs mer