#specialpedagogik

Fråga specialpedagogen

Hej Maria,

Jag följer din spalt med intresse eftersom jag är både sfi-lärare och specialpedagog. Jag är med i facebookgrupper som Forum specialpedagogik, Specialpedagogiskt nätverk och Specialpedagogik för alla. Jag saknar forum för oss som enbart undervisar vuxna. Känner du till något forum eller nätverk för oss?

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Fråga:
Hej Maria,
Jag har jobbat på sfi i snart ett år och följer din spalt i tidningen. Jag tycker att specialpedagogyrket verkar intressant och undrar om man kan utbilda sig som det på sfi?

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Fråga: Hur kan man ge betyg till elever med bestående skrivsvårigheter?

Svar: Elever ska bli betygsatta på samma grunder. Kunskapskraven enligt Skolverket som ligger till grund för betygsättningen är den samma för alla elever oavsett svårigheter däremot behöver eleven få extra anpassningar och hjälpmedel om det krävs för att kunna bli rättvist bedömd av läraren.

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Fråga:
Hur upptäcker vi elever med skrivsvårigheter och vilket stöd är mest lämpligt att sätta in vid sådana skrivsvårigheter?

Svar:

Elever som har svårt att skriva upplever ofta att det är mycket svårt att skriva av tavlan. Sådant kan man också lägga märke till, att det tar mycket lång tid och blir stavfel t.ex.  Det är bra att göra flera tester med en elev som verkar ha skrivsvårigheter för att se vilken typ av svårigheter det är.

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Behovet av distansutbildning ökar, även inom sfi.
Hur gör man som specialpedagog för att ge distanslärare den kunskap och tänk kring tillgänglighet och anpassning så att distanseleverna får likvärdig stöttning som de elever som har på platsundervisning?

Läs mer