#specialpedagogik

Fråga specialpedagogen

Behovet av distansutbildning ökar, även inom sfi.
Hur gör man som specialpedagog för att ge distanslärare den kunskap och tänk kring tillgänglighet och anpassning så att distanseleverna får likvärdig stöttning som de elever som har på platsundervisning?

Läs mer

Hur lär man vuxna att lära?

Fråga:

Många vuxna elever saknar inlärningsstrategier. Hur lär man vuxna att lära?

Svar:

Det viktigaste är att skapa förtroendeingivande relationer och lärandemiljöer som kännetecknas av meningsfullt lärande.

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Fråga:

”Hur kan jag om nybliven rektor skapa bättre förutsättningar för att sfi-lärarna ska förstå och lära sig av specialpedagogens arbete?”

Karin, rektor

Läs mer

Fråga specialpedagogen

”En av våra stora utmaningar är sfi-elever som inte gör någon särskild progression. Vi har försökt låta elever komma ut i praktik, men det har inte heller varit utvecklande för språket. Hur kan en specialpedagog hjälpa oss på vår skola med detta?”

Gun, sfi-lärare
Johanna, studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Sfi-lärares syn på specialpedagogik

”Det är en svår och utmanande roll att arbeta som sfi-lärare med kortutbildade elever”, konstaterar Johanna Lindgren Chin i sin studie (2018). Gemensamt är också att de uppvisar en hög grad av engagemang.

I en studie från Stockholms universitet (2018) undersöks hur sfi-lärare som undervisar kortutbildade elever ser på specialpedagogik. I denna kvalitativa studie har sex sfi-lärare intervjuats.

Läs mer