#specialpedagogik

Specialpedagogik och estetisk verksamhet

Hur lär man sig bäst ett nytt språk ur specialpedagogiskt perspektiv? Vi är alla olika och lär oss därför också på olika sätt men en sak har vi alla gemensamt – inlärning sker bättre och snabbare ju fler sinnen vi använder oss av.

Alla vuxna kan lära sig ett språk, men vi lär på olika sätt och varje elev presterar bäst på sfi om man får använda sin egen speciella begåvning, talang och kreativitet vid inlärningen.

Läs mer

Specialpedagogik på yrkes-sfi

Yrkes-sfi är en kombinationsutbildning av teoretisk och praktisk kunskap som eleverna ska kunna använda på praktik och på arbetsmarknaden när de utför ett arbete. Inlärning av språk är mestadels teoretisk medan yrkesutbildning innehåller mer praktiska moment. Det är mycket kunskap som ska läras in under en kort och intensiv tid vilket kan betyda högt tempo för både lärare och elever samtidigt som eleverna kan vara mycket motiverade eftersom de vet att de kan söka ett arbete när studierna är klara. 

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Tack alla läsare för de frågor som jag har fått från er under året. Det gläder mig att se att det finns ett intresse av specialpedagogik. Snart går flera av oss på semester, och jag vill passa på att skicka med några rader om kursstart och kartläggning. Och ett boktips. Sfi är ju speciellt eftersom det är kontinuerlig intagning – så av just den anledningen är starten kanske extra viktig?

Glad sommar önskar jag er!

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Fråga:

Nu kanske den här frågan inte hinner med till nästa tidning, men vi är många lärare som undrar hur vi kan få in specialpedagogiken i distansundervisningen.

På min lilla skola är vi bara tre lärare och vi har ingen fjärrlösning, utan allt sker på distans via Whats app och messenger som eleverna redan har i sina telefoner. Vi har tyvärr ingen lärplattform som alla andra verkar ha. 

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Hej Maria,

Jag följer din spalt med intresse eftersom jag är både sfi-lärare och specialpedagog. Jag är med i facebookgrupper som Forum specialpedagogik, Specialpedagogiskt nätverk och Specialpedagogik för alla. Jag saknar forum för oss som enbart undervisar vuxna. Känner du till något forum eller nätverk för oss?

Läs mer