#specialpedagogik

Fråga specialpedagogen

Fråga:

”Hur kan jag om nybliven rektor skapa bättre förutsättningar för att sfi-lärarna ska förstå och lära sig av specialpedagogens arbete?”

Karin, rektor

Läs mer

Fråga specialpedagogen

”En av våra stora utmaningar är sfi-elever som inte gör någon särskild progression. Vi har försökt låta elever komma ut i praktik, men det har inte heller varit utvecklande för språket. Hur kan en specialpedagog hjälpa oss på vår skola med detta?”

Gun, sfi-lärare
Johanna, studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Sfi-lärares syn på specialpedagogik

”Det är en svår och utmanande roll att arbeta som sfi-lärare med kortutbildade elever”, konstaterar Johanna Lindgren Chin i sin studie (2018). Gemensamt är också att de uppvisar en hög grad av engagemang.

I en studie från Stockholms universitet (2018) undersöks hur sfi-lärare som undervisar kortutbildade elever ser på specialpedagogik. I denna kvalitativa studie har sex sfi-lärare intervjuats.

Läs mer