#uttal

Yrke: Musikpedagog

I Bergsjön utanför Göteborg undervisar Andreas Andersson. Han är författare till Musik i sfi-undervisningen (Liber).

Hej där, Andreas Andersson. Var arbetar du?

– Jag jobbar som musikpedagog I Bergsjöns Församling där en hel del av mitt arbete består i att jobba språkutvecklande med musik. Just nu har jag två vuxengrupper varav en är med elever som går ett basår (ett samarbete med en Folkhögskola) samt ett språkcafé där blandningen av olika språkgrupper och spannet av olika nivåer är väldigt stor.

Läs mer

”Ge eleverna feedback”

Sfi-lärare vill ägna sig mer åt uttalsundervisning men de vet inte hur. Det säger Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor som forskat i ämnet och undervisar blivande lärare i svenskans fonologi, fonetik och uttalsmetodik.

Varför är uttalundervisning viktig?

– Utan ett begripligt uttal blir du inte förstådd, folk slutar lyssna och det är förödande för en vuxen inlärare som vill in i svenskt samhälls- och yrkesliv.

Läs mer

Elevers tankar om uttal

I Rebecka Bodemars studie (2014) undersöks sfi-elevers tankar om hur man lär sig svenskt uttal. Här följer studiens abstract.

Abstract:

Bakgrunden till denna undersökning är att uttal är en viktig del av språket att behärska, samtidigt som det finns indikationer på att uttalsundervisningen inom Svenska för invandrare (SFI) är eftersatt.

Läs mer

Uttalsundervisning på sfi

Trots att prosodin påstås vara vägen till ’perfekt’ svenska prioriteras inte sådana övningar, konstaterar Angelica Lundvik i sin studie (2017).

I studien Uttalsundervisning på SFI undersöker Angelica Lundvik hur lärare i två mellanstora kommuner bedriver uttalsundervisning på sfi. Genom observationer och intervjuer ser Lundvik att lärare inte organiserar uttalsundervisningen inte följer eller bygger på några gemensamma teorier eller filosofier.

Läs mer

Musik och uttal

Ett av flera sätt att öva uttal i sfi-undervisningen är att använda inslag av musik. Musik är även en dörr till kulturmöten och intressanta samtalsämnen.

”Musik har en social inverkan”, konstaterar Veronica Gustafsson i sin kvalitativa studie Musik som metod för andraspråksinlärning (2014). Med musik i sfi-undervisningen kan man bland annat öva betoning och rytmik.

Läs mer