#uttalsundervisning

Uttalsundervisning på sfi

Trots att prosodin påstås vara vägen till ’perfekt’ svenska prioriteras inte sådana övningar, konstaterar Angelica Lundvik i sin studie (2017).

I studien Uttalsundervisning på SFI undersöker Angelica Lundvik hur lärare i två mellanstora kommuner bedriver uttalsundervisning på sfi. Genom observationer och intervjuer ser Lundvik att lärare inte organiserar uttalsundervisningen inte följer eller bygger på några gemensamma teorier eller filosofier.

Läs mer