#yrkessvenska

Olga Orrit utbildar språkombudsutbildare

[2020:10, 2020-10-15] Olga Orrit är lingvist med inriktning på interkulturell kommunikation. Hon arbetar på kansliet för Vård- och Omsorgscollege som språkutvecklare.

Vård- och omsorgscollege är en nationell förening som certifierar samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom vård och omsorg för att trygga kompetensförsörjning.

Läs mer

Ny bok: Energisvenska (LYS Förlag)

För att stötta sfi-elever som kommer från eller är på väg till något yrke finns förlag med utgivning av fackböcker, läromedel och skönlitteratur tydligt knutet till en specifik bransch eller något yrke. LYS Förlag är ett av dessa förlag.

Emil Molander är vd och författare på LYS Förlag. Hans bakgrund är leg lärare i sva och är adjunkt vid Umeå universitet. Förlagsutgivningen är framtagen bland annat för yrkessvenska och vänder sig till vuxna med utländsk yrkeskompetens, och ger ut skräddarsydda läromedel för företag och branschorganisationer.

Läs mer