Undersökning bland sfi-lärare

Intresse för läs- och skrivutveckling i topp
när sfi-lärare säger sitt

Text: Cecilia Blanckert

[2021:05, 2021-05-15] Om du får välja ett område du vill fördjupa dina kunskaper inom, vad skulle det vara? Den frågan ställde Lärarfortbildning nyligen i en öppen undersökning till en större grupp sfi-lärare.

Undersökning av sfi-lärares önskemål om fortbildning tydliggör återigen utmaningarna som pandemin ställer oss inför.  Men undersökningen visar också på ett stort engagemang för både elevernas lärande och den egna undervisningen – och inte minst ett stort intresse för kompetensutveckling inom flera olika områden.

I topp hamnade skrivutveckling och läsutveckling. Strax därefter uttal, studieteknik och samtalskompetens. Så vad säger detta oss? Kan det vara ett resultat av svårigheterna att designa lärandet när undervisningen drivs på distans? Hur lär vi elever att lära sig på distans när vi är mitt i skarpt läge? Och hur organiserar vi övningar i uttal och samtal i en digital lärmiljö?

Vad väckte då minst intresse, kanske ni undrar? Här hamnade tillgänglig lärmiljö, en fråga som ofta hamnar högt i undersökningar mot andra skolformer.

 

Vilka är då de största utmaningarna?

Vi passade också på att fråga vilka de största utmaningarna är just nu. Och visst är pandemin tongivande i svaren, men bryter vi ner det kan vi se att de mest dominerande temana är bedömning och motivation kopplat till distansundervisningen. Även om vi stegvis blir allt tryggare i vår distansundervisning är det alltjämt ett efterfrågat område för kompetensutveckling.

Det är en utmaning att bedöma eleverna och ge dem återkoppling, när en stor del av deras arbete sker när vi inte är närvarande. Att ge återkoppling som eleverna verkligen förstår, kan ta till sig och använda sig av i kommande uppgifter är en svår nöt att knäcka.

 

Viktigt att utgå från lärarnas behov

I professionsutvecklingen är kompetensutveckling en mycket viktig pusselbit. Det har varit några tuffa år för vuxenutbildningen men pandemin har förändrat så mycket för både lärare och elever på väldigt kort tid. Tack vara denna undersökning kan vi nu satsa våra resurser på att utveckla fortbildning som ligger i linje med de behov sfi-lärare har just nu.  Och det ser ut som att vi går ett viktigt år till mötes på kursfronten hos oss på Lärarfortbildning.

Vi ses väl?

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.