Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Att skriva texter

Text: Maria Engstam

[2021:09, 2021-09-15] Dagens samhälle kräver inte bara läskunnighet utan också skrivkunnighet och på sfi finns det olika krav på vad eleverna ska kunna skriva för att få godkänt betyg i respektive kurs.

 

Att läsa en text är en komplicerad process och så är det också när det handlar om att skriva en text – till och med lite svårare.  Att skriva en text är mycket mer än att kunna skriva enskilda ord korrekt. Det omfattar också färdigheter som författande av meningar, avsnitt och texter och inte minst kunskap av rättstavning. Eleven ska genom ord och meningar visa sina idéer och tankar och lägga fram sina synpunkter. Med andra ord att skriva text kräver fokus, koncentration, energi och inte minst motivation från elevens sida. Från lärarens sida krävs det kunskap om skrivinlärning och kunskap om skrivprocessen men också hur man skapar motivation hos eleverna.

Inlärning sker bäst när det finns en motivation hos eleverna och bästa sättet för att skapa motivation är att ge en ”känsla av sammanhang” för eleverna som med andra ord kallas KASAM. Det handlar om att göra undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull genom att svara på följande konkreta frågor:

  1. Vad ska jag skriva?
  2. Hur ska jag skriva?
  3. När ska jag skriva detta?
  4. Varför ska jag lära mig att skriva detta?

Elever som förstår sammanhanget på lektionerna, har möjlighet att påverka lärsituationen i skolan och de som upplever att uppgifter är meningsfulla har större chans och lättare att lära sig och samtidigt utveckla sin förmåga att skriva texter. Naturligtvis måste det till mycket träning från elevens sida.

Lässvårigheter hör ofta ihop med skrivsvårigheter och att skriva en text då innebär en mycket stor ansträngning. Det går långsamt och krampaktigt. Hela tiden måste eleven tänka efter hur orden ska stavas. Därmed mister eleven tempo och glömmer de tankar som hen vill uttrycka eftersom all energi riktas mot att försöka stava rätt. Resultatet blir en kort, torftig text med upprepningar, avsaknad av röd tråd, många stavfel – som tillsammans med svårläslig handstil gör att texten är svår att förstå. Eleven är helt slut efter sin mödosamma prestation och upplever en känsla av misslyckande.

Specialpedagogiken erbjuder som tur är hjälpmedel för elever med skrivsvårigheter. Extra tid, och eget rum med stöd av specialpedagog kan hjälpa eleverna men också möjlighet att skriva text på dator ger elever i skrivsvårigheter möjlighet att kunna få en överblick av texten, hjälp med stavningssvårigheter, ”lyssningsläsa” texten genom talsyntes på datorn och inte minst att ”pratskriva” med hjälp av dikteringsfunktionen.

Skrivkunnighet är en nödvändighet i dagens samhälle men det är en komplicerad process som kräver mycket energi, motivation och träning av eleverna men genom att skapa sammanhang, fokusera på innehållet i texterna till en början, ge anpassningar och hjälpmedel och sist men inte minst berömma och ge feedback kontinuerligt hjälper vi eleverna att steg för steg utveckla sitt självförtroende att vilja och våga att utveckla sitt skrivande.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.