Samarbete och samplanering lösningen i komboutbildningar

”Vi måste göra det tillsammans”

Text: Annsofie Engborg.

[2022:03, 2022-03-15] Sfi-utbildningar blir allt oftare kombinationsutbildningar med sfi och sva mot olika yrken. I Sundsvall ges för närvarande tre paket yrkesutbildningar. I år består komboutbildningarna av inriktningarna bygg, anläggningsförare samt restaurang och livsmedel. En framgångsfaktor för konceptet är samarbetet mellan lärare i sfi/yrkessvenska och yrkeslärare.

Linda Hedberg och Gun Karlsson, sfi-lärare på Vuxenutbildningen Sundsvall, har ett uppdrag som består av att undervisa i sfi och yrkessvenska på respektive yrkesutbildning. Fördelen med detta uppdrag är möjligheten att integrera yrkesspråket i sfi-undervisningen vilket ökar motivationen hos eleverna. Dessutom ger det oss lärare en vidare bild av elevernas språkutveckling, berättar Gun. Sfi-lärarna är även på plats där yrkesämnena undervisas. Att vara på plats i rätt kontext är långt mycket mer språkutvecklande än att vara i ett teoriklassrum. Ofta arbetar sfi- och yrkeslärarna tillsammans.

Alla delar behöver vara med

Den svåra balansgången är att kunna undervisa på ett sätt så att eleverna har möjlighet att bli godkända i gymnasiala kurser. Yrkeslärarna sätter betyg och bedömer i de kurser som ingår i utbildningarna. Språknivån och den begränsade tiden är en stor utmaning.

– Vi behöver hitta en lagom nivå och alla delar behöver finnas med. Eleverna behöver den grundläggande kunskapen och vissa delar av materialet behöver de sätta sig in i.

– Samtidigt som eleverna behöver den basala kunskapen att veta vad föremålen och redskapen heter, behöver de veta hur det faktiskt fungerar på en arbetsplats. Vad pratar man om på fikarasten? Vilken yrkesjargong och vilka koder är viktiga att förstå? Där är yrkeslärarna oerhört viktiga för att bidra med sina erfarenheter.

Det viktiga samarbetet

Linda Hedberg poängterar att samarbetet mellan språklärare och yrkeslärare är oerhört viktigt.

– För att utveckla samarbetet har vi bjudit in yrkeslärarna till ett erfarenhetsutbyte där vi möts över våra professioner. De kan sitt jobb och vi kan vårt men ambitionen och målet för oss alla är att deltagarna ska lyckas med sin utbildning, få jobb och egen försörjning. Att vi samarbetar är nödvändigt för att nå dessa mål.

Hur ser ert erfarenhetsutbyte ut?

– Vi träffas vid tre tillfällen. Första tillfället handlar om vår grund; vad säger styrdokument? Vad är vårt uppdrag? Vi inventerar och diskuterar även våra framgångar, utmaningar och funderingar.

– Vid vår andra träff jobbar vi vidare utifrån de utmaningar vi upplever i undervisningen. Här ligger fokus på aktuell forskning och metodiska tips. En utmaning som de flesta yrkeslärare upplever har att göra med språknivån hos eleverna. Vi sfi-lärare kan språkutveckling och använder bland annat boken Att undervisa vuxna – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (Gothia kompetens 2020) som utgångspunkt för samtal och för att få praktiska användbara tips. Vid den tredje träffen samlas vi kring bedömning.

Vad är det som gör att samarbetet blir bra?

– Tillsammans skapar vi en arena där vi verkligen möts över ämnesgränserna. Det är en utmaning att gå till en yrkesvärld som vi inte har en aning om. Vi måste göra det tillsammans. Det är då det blir bäst, faktiskt. Att i ett prestigelöst samarbete nyttja varandras kunskaper.

Vad tänker ni om komboutbildningarna i ett samhällsperspektiv?

– De fyller en mycket viktig roll och funktion, absolut. En utmaning som vi har generellt i samhället är att vi behöver öppna upp för att anställa vuxna med annat modersmål än svenska. Det handlar nog om rädslan för det annorlunda.

– Vissa branscher har kommit längre. De kan se bortom bristperspektivet och se de tillgångar som olika språkkunskaper och kulturer bidrar med.

Både Linda Hedberg och Gun Karlsson trivs med sina jobb.

– Genom erfarenhetsutbytet vill vi bygga broar och skapa förståelse för vår målgrupp. För att bibehålla motivationen hos eleverna behöver vi möta dem på rätt nivå. För att lyckas med det behövs kunskap hos oss som undervisar.

Att träffas leder till bättre insyn i varandras yrkesroller och ger oss möjlighet att hitta metoder och arbetssätt som även ökar vår motivation och ger förutsättningar för en riktigt bra komboutbildning.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.