Folkhögskola och folkbildning

Text: Annsofie Engborg.

[2022:09, 2022-09-15] Det finns 155 folkhögskolor i Sverige. Många av dem har rötter i så kallade idéburna organisationer och folkrörelser. Flera av dem har också särskilda profiler. Vissa har internat, det vill säga övernattning på skolan.

 

I folkhögskolan står andragogiken står i centrum. Med andragogik menas vuxnas lärande till skillnad från pedagogik som avser både barns lärande och fostran. Inom andragogiken är samtal och diskussioner centralt. Deltagarna lär sig av varandra.

Sfi, svenska för invandrare, är inte en folkhögskolekurs, utan hör till kommunal vuxenutbildning. Det är därmed kommunen som avgör om en individ har rätt till sfi-studier. Om en folkhögskola har betygsrätt kan individen studera sfi eller motsvarande nybörjarkurs i svenska på den skolan.

I landets folkhögskolor kan vuxna som studerat sfi på komvux eller folkhögskola även studera exempelvis svenska som andraspråk men också andra kurser.

Etableringskurser har funnits sedan 2014 i folkhögskolans regi. Den utbildningen vänder sig till nyanlända vuxna som är kortutbildade och som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och deras etbleringsuppdrag.

Läs mer på www.folkhogskola.nu.

./.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.