Asylsökandes möjligheter till studier i svenska

Text: Annsofie Engborg

[2022:09, 2022-09-15] Det finns olika anledningar till varför man migrerar. För vuxna som flyr från krig, förföljelser och naturkatastrofer medför livet för migranten som en tid i livet då allt är i paus. Flyktingboendet och väntan på asylbeslut är tärande. ”Kommer jag få stanna eller måste jag återvända?”

 

Med folkbildning avses folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens roll för sitt medborgerliga och demokratiska uppdrag har varit stor ända sedan 1800-talet. Den första folkhögskolan startades 1868 och de första studiecirklarna 1902. ABF, arbetarnas bildningsföbund, bildades 1912. För den kommunala vuxenutbildningen är fokus snarare på arbetsmarknaden.

Asylprocessen och asyltillvaron är en omtumlande tillvaro. Syftet med studien är att skapa kunskap om folkhögskola och gymnasieskola som bedriver språkintroduktion och hur dessa skiljer sig åt. Varje kommun är ålagd att erbjuda ett språkintroduktionsprogram.

För att underlätta studier i svenska har studiecirklarnas erbjudande ’Svenska från dag 1’ en viktig roll. Med dessa studiecirklar får asylsökande en meningsfull vardag och bereds en väg till inkludering i samhället.

 

Läs mer: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1253760/FULLTEXT02.pdf

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.