ALMA-priset 2024

Allas rätt till sitt eget språk

Text: Karin Sohlgren.

[2024:06, 2024-06-15] Varför det viktigt för nya svenskar att känna till våra svenska minoriteter? Svenskar kan uppfattas som ett homogent folk med ett enda språk, en enda kultur. Den myten är det viktigt att slå hål på.

Många som har kommit till Sverige ha erfarenheter av att själva tillhöra en minoritet. Man har tvingats fly för att man förföljts för sitt språk och kultur i hemlandet, eller har känt sig som andra klassens medborgare och har fått gömma undan sin kulturtillhörighet. Kanske man också tillhör ett urfolk eller har haft kontakt med urfolk.

Årets pris till minnet av Astrid Lindgren – Astrid Lindgren Memorial Awards, ALMA – tilldelades ILF – Indigenous Literacy Foundation – från Australien. Priset innebär ett erkännande av urfolkens rätt till språk och kultur, som borde förändra synen på minoritetsspråk och urfolk också i Sverige.

ILF lyfter fram värdet av språk och kultur för hela det australiska samhället. Barn kan lära sig fem, sex språk innan de lär sig engelska – deras språkliga excellens lyfts fram – och kunskapsutbytet mellan generationerna. Framgångsreceptet är ett samarbete med professionella författare, illustratörer och modersmålstalare, som leder till tryckta böcker, ofta på parallellspråk. Illustrationer är viktiga, de utvidgar texten och öppnar för samtal. De spelar också in ljudfiler till.

Hur går vi vidare i Sverige?

Kan vi bryta enspråksnormen?

./.

Läs mer: https://alma.se/pristagare/indigenous-literacy-foundation/

Juryns motivering:

”Med nyfikenhet och respekt arbetar Indigenous Literacy Foundation med läsning och berättande bland barn i de australiensiska urfolken. I tät samverkan med lokala samhällen lyfter de värdet av de egna språken och berättelserna. Genom att sprida böcker och stimulera läsande, berättande och skapande, bygger Indigenous Literacy Foundation läslust, stolthet, självförtroende och en känsla av tillhörighet. Alla barn har rätt till sitt språk och sin historia.”

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.