2018:10 2018-10-15 Hur använder sfi-elever digitala verktyg och vilken effekt får det i elevens lärprocess och i interaktionen?

 Användande av digitala verktygs effekt på vuxnas språkinlärning och språkutveckling har hittills varit ett obeforskat område. Under 2017 och 2018 pågår forskningsprojektet ”Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi” som är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Umeå universitet. Syftet med projektet är att utforska och utveckla arbetssätt för undervisningen. Forskningsprojektet genomförs av Högskolan Dalarnas professor Åsa Wedin och doktor Annika Norlund Shaswar, Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.

Sharepoint

I studien studerades kommunikationen via skrift när elever från fyra sfi-grupper på två olika skolor fick göra muntliga presentationer av sig själva. Presentationerna lades sedan upp på Sharepoint så att eleverna på den andra skolan kunde lyssna. Wedin och Norlund Shaswar studerade användningen av tal, skrift och digitala verktyg under processen och genomförandet samt undersökte responsen i klasserna efteråt. Sharepoint är ett digitalt verktyg som ger möjligheter att ta in presentationer från andra in i undervisningen. Sfi-eleverna förberedde presentationer av sig själva och spelade in dessa. Eleverna på den andra skolan tittade på presentationerna.

– Det här är ett sätt att ”ta in världen utanför klassrummet”, berättar Annika Norlund Shaswar, Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.

Positiv respons

Arbetet med Sharepoint fick positiv respons från lärare och elever. Undervisningen fylldes av autentiskt material – det vill säga andra vuxnas egna berättelser – och eleverna fick lyssna till andra elever på liknande nivå. Datainsamlingen från aktionsforskningen består av såväl observationer och ljudinspelningar, som elev- och lärarintervjuer.

– Själva processen var minst lika intressant som resultatet av arbetet, berättar Annika Norlund Shaswar.

– Det var inte det digitala verktyget i sig som vi studerade, utan snarare allt det som det bidrar till runtom – kommunikationen och interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev. Framför allt vilka olika språkliga strategier eleverna använde sig av för att lösa uppgiften och vilken slags interaktion som uppstod.

Forskningsprojektet påbörjades i augusti 2017 och själva undersökningarna är avslutade. Nu sammanställs observationer och resultat av Wedin och Norlund Shaswar i artiklar och ett kapitel till en kommande forskningsantologi 2019.

TEXT: ANNSOFIE ENGBORG.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.