Aldrig har det inkluderande samtalet varit viktigare än nu

Text: Andreas Kjörling.

[2023:10; 2023-10-15] Nyhetsrubrikerna fylls av gängkriminalitet, våldsdåd och oskyldigt drabbade. I radhusområden och i trapphus sprängs bomber, skott avlossas i offentliga lokaler och på allmänna platser. Det en ena mordet följs av det andra. Urskillningslöst våld släcker oskyldiga liv. Problemen är lika stora som de är akuta. Våldet vilar inte, repressalierna låter inte vänta på sig. Symtomen av ett samhällsproblem är tydliga och därmed relativt enkla att definiera. Desto mer komplext är de bakomliggande orsakerna, inte oaktat politiska agendor

Det är inte invandring som skapar kriminalitet, det är utanförskap

I begreppet ”tal till nationen” finns en inneboende diskurs som gör gällande att nationen utgörs av en samlad publik, att alla står enade. Begreppet för tankarna till Storbritannien Kung George VI och Winston Churchill, som med sina tal sökte ingjuta hopp i en tid av förtvivlan inför det främmande hotet från Nazityskland. När statsminister Ulf Kristerson håller tal till nationen görs det med samma diskursiva anmodan. Att Sverige är ett, en nation av lika samlade som inkluderade medborgare. Så är inte fallet.

Sverige är inte en inkluderad och samlad nation, utan ett land präglat av utanförskap och segregering. Löner mellan arbetare och tjänstemän skiljer sig idag lika mycket som på 1930-talet[1]. Samtidigt har bostadskostnaderna för en hyresgäst ökat flerfaldigt i jämförelse med någon som äger sin bostad. Det värde som en hyresbostad anses betinga, det vill säga bruksvärdet, var förr ett mått för en för hyresgästen skälig hyra. Idag är det istället ett mått på skälig hyra för hyresvärden. Genom renoveringar och gentrifiering höjs hyror bortom betalförmåga. I bästa fall leder det till trångboddhet, i värsta fall till vräkning och hemlöshet.

Trots att Sverige ratificerat Barnkonvention visar forskning kring boendefrågan att det i huvudsak är hyres­värdens intressen som tas tillvara, inte barnens. Ensamstående föräldrar oavsett ursprung och utbildningsgrad löper idag störst risk att drabbas av fattigdom[2]. Värst utsatt är de forna miljonprogrammen som nu sålts ut till internationella riskkapitalbolag. Här finns med andra ord tydliga strukturella orsaker till ökat utanförskap, oavsett individens ursprung, tillika uppkomsten av utsatta områden.

Rädda Barnens skriver i sin rapport om ensamstående föräldrar som utgör mer än hälften av alla asylsökande och ensamstående mödrar som utgör mer en tredjedel av alla asylsökande. Hot, våld och förtryck varvas med problematik kring både bostad och sysselsättning både under och efter asylprocessen som kan vara upp till flera år. Även om siffrorna som presenteras är från hösten förra året är fenomenet ingalunda nytt. Samtidigt visar forskning att gäng­rekrytering och viljan att bli del av ett gäng, handlar väldigt mycket om en längtan av att få räknas, att känna tillhörighet och att få åtnjuta respekt för det sociala kapital som står till buds, vilket i förekommande fall i brist på annat utgörs till stor del av våldskapital[3].

Döingedricka botar inte alkoholism

För ett par hundra år sedan trodde man att brännvin (med likdelar i), så kallad döingedricka, skulle kunna bota alkoholism i utsatta områden. Lika makaber som träffsäker är analogin för den fascistiskt konnoterade högerpolitik som förs idag, där invandrare utmålas som roten till det svenska samhällets många problem.

Övervakning, avlyssning, digital ansiktsigenkänning och militär hjälp för tankarna till forna totalitära staters angiveri omfattande beskrivet av prominenta författare och journalister, då som nu. Naturligtvis måste våldet stävjas, men att göra det utan att se till den grogrund utanförskapet utgör är inget annat än en illa komponerad cocktail av värktabletter och mer brännvin. Utsatta områden är en grogrund för kriminalitet, men det är inte som Ulf Kristerson vill göra gällande, de utsatta områdena som i egenskap av subjekt göder den droghandlande gängkriminaliteten. Den aktiva handlingen, det vill säga gödandet, ligger i år av politiska beslut som särskiljer de kapitalstarka konsumenterna från de segregerade producenterna (och distributörerna). Marknaden överlappar och sträcker sig långt in på de bådas domäner.

Ändå är det inte orsaken som ska botas med alla tänkbara medel utan bara symptomen. Ett inkluderande samtalet om arbete, bostad, skola och alla människors rättvisa förutsättning att vara en bidragande del till den svenska nationen drunknar i maktspråk och vapenskrammel. Det inkluderande samtalet som ett tal till nationen borde efterfråga, som aldrig varit viktigare än nu, det lyser med sin frånvaro. I Sverige är alla jämlika, men somliga är mer jämlika än andra.

Andreas Kjörling, Sociolog och doktorand i Arbetshälsovetenskap

[1] https://www.lo.se/start/lo_fakta/loner_manadslon_efter_klass_ar_2022

[2] Allas rätt till bostad, Bengtsson et al. 2022, Göteborg: Daidalos.

[3] https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/tidiga-och-samordnade-insatser-for-barn-och-unga

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.