”Alla språk är språk för lärande”

Text: Eva Cloarec. Foto: Eva Dalin.

[2019:01, 2019-01-15] Vi har sett henne och läst hennes inlägg i sociala medier – Anna Kaya vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet.

Anna Kaya har länge varit aktiv i debatten om frågor kring nyanländas lärande i flera facebookgrupper och är admin till NC:s facebookgrupp, @NCandrasprak. Hon värnar särskilt om modersmålets roll för lärande. ”Alla språk är språk för lärande”, menar hon.

Vad är din bakgrund och vad är det som lett dig till där du är i dag?

– Jag har sedan många år haft ett intresse för flerspråkighet och andraspråksutveckling. Intresset väcktes när jag arbetade extra på en flerspråkig förskola. Min första lärartjänst var förberedelseklass, och sedan dess har jag drivit frågor i den offentliga skoldebatten kring likvärdig utbildning för nyanlända. Mitt forum är framför allt sociala medier.

– Detta ledde senare till att jag fick en förfrågan om jag ville arbeta på NC och vara med och driva frågor på nationell nivå i syfte att förbättra utbildningen för flerspråkiga elever.

Varför är modersmålet så viktig för språkutvecklingen hos elever som lär sig svenska?

–När man undervisar nyanlända elever, oavsett deras ålder, är det av yttersta vikt att de får använda alla språkliga resurser i undervisningen och i lärandet.

– Om jag som lärare inkluderar elevernas modersmål i undervisningen utvecklas både modersmålet och andraspråket samtidigt som arbetssättet stärker elevernas självkänsla och identitet, vilket forskare menar ökar elevernas motivation, engagemang och lärande.

Vad skulle kunna utvecklas och/eller förändras i vårt sätt att lära ut svenska för att stimulera språkutvecklingen?

– Även om vi vet att flerspråkighet som resurs är en viktig framgångsfaktor är det inte alltid så lätt att få till i undervisningen. Många gånger krävs det även att vi aktivt uppmuntrar eleverna att använda modersmålet, eller annat starkt språk, på lektionerna eftersom en del elever förväntar sig att skolan kräver att de ska samtala, läsa och skriva på svenska.

– Andra elever kan ifrågasätta syftet med att använda modersmålet som resurs i undervisningen eftersom de menar att de går i skolan för att lära sig svenska. Här behöver vi alltså vara beredda på att förklara varför det är viktigt och på vilket sätt språk- och kunskapsutveckling på ett språk kan gynna språkutvecklingen på ett annat, nytt, språk.

– Alla språk är språk för lärande men det betyder inte att eleverna kan prata vilket språk de vill, när de vill. I undervisningen är det viktigt med struktur vilket innebär att vi ofta behöver tydliggöra vilket språk som ska användas när och i vilket syfte.

Vad har du hittills dragit för lärdom av dina år i yrket?

– Eftersom jag som lärare för nyanlända elever i stort sett aldrig delar språk med mina elever har det varit en utmaning att planera och genomföra undervisning där flerspråkighet är en resurs.

– När man väl märker vilken skillnad det gör på den kognitiva nivån på undervisningen, och vilken effekt det ger på elevernas engagemang, motivation och lärande, är det inte längre en lika stor utmaning att låta eleverna tänka, läsa, skriva och kanske diskutera viktiga ämnen på ett starkt språk. För det är verkligen en framgångsfaktor att låta alla språk vara språk för lärande.

 

Tre tips från Anna till hur man kan låta modersmålet få utrymme

  1. Elever kan före lektionen ha läst texter eller arbetat med ämnesinnehållet på sina respektive modersmål, för att bygga upp förförståelse. Under lektionen får de diskutera och samarbeta kring innehållet i par eller i mindre grupper på valfritt språk – på modersmålet, på svenska eller på annat gemensamt språk.
  2. Elever kan under förberedelsefasen, när de behöver ta reda på så mycket som möjligt om ett ämne, använda alla språk de kan för att läsa texter, söka information, och skriva tankekartor. Låt dem jämföra anteckningar, samtala och använda valfritt språk för att förstå och skapa mening av det de hört, sett och läst  och sedan presentera detta på svenska.
  3. Låt eleverna samtala, diskutera och reflektera på valfritt språk, och därefter presentera innehållet på svenska. Genom att samarbeta och hjälpa varandra att formulera på svenska utvecklar de språk- och ämneskunskaper, samtidigt som de utvecklar ett metaspråk.

 

Om Anna Kaya

Namn: Anna Kaya

Gör: Lärare i svenska som andra språk

Arbetsplats: För tillfället halvtid på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet och halvtid i Sollentuna kommun, dels som lärare för nyanlända elever i förberedelseklass på Sofielundsskolan, dels som utvecklingsledare för svenska som andraspråk (sva).

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.