”Alla talar om invandrare, men få talar till och med invandrare.”

[2018:12, 2018-12-15] Eva Bernhardtson är sfi-läraren som blev språk- och kulturspecialist. Hon skriver läromedel för sfi samt utbildar i lättläst svenska och interkulturell kommunikation. 

 

Du är föreläsare och författare. Vad trivs du bäst med?

– Det är blandningen som är bäst. Att både skriva och föreläsa om kommunikation i det mångkulturella Sverige. Dessutom har jag kurser i hur man skriver så att fler förstår.

Eva Bernhardtson berättar att hennes skrivande började när hon arbetade som sfi-lärare.  Texterna i läromedlen var alltför ungdomsinriktade, och det ville Eva ändra på.

– Läromedlen för sfi var inte värdiga vuxna tänkande människor med rik erfarenhet av livet. En 60-årig tidigare butikschef ska inte behöva läsa en dialog på svenska som utspelar sig på diskotek. Jag ville skriva det som alla vuxna är intresserade av; att leva tillsammans, att tro, om miljö, samhälle, arbete, fritid och kultur.

Tidigt engagerade sig Eva Bernardtson i att skriva texter på enklare svenska. Under ett friår* studerade hon skrivande, målgruppsanalys och budskapsförståelse på Berghs School of Communication.

Du skriver på lättläst svenska – vad är det egentligen?

– Korta meningar på ett vardagligt språk där mindre vanliga ord förklaras. Under åren som sfi-lärare behövde jag skriva och prata på ett förenklat sätt. Annars förstod inte eleverna. På eget initiativ började jag då förenkla samhällsinformation och använde texterna i undervisningen.

Eva Bernhardtson påpekar vikten av tillgänglig information om arbete och arbetsmiljö. Det är viktigt både för arbetsgivare och arbetstagare att förstå avtal och villkor samt att kunna kommunicera på arbetsplatsen. Ord som kollektivavtal, fackförbund, semestervillkor, lönesättning och arbetsintyg är exempel på ord som inte finns på alla språk. De går alltså inte att slå upp i lexikon. Därför måste orden förklaras på ett enkelt sätt och i sitt sammanhang.

Vad är din mission?

– Min mission är att svenska samhället ska vara tillgängligt och begripligt för alla, oavsett bakgrund och oavsett läshinder. Men trots att det finns ett riksdagsbeslut om just det, så fattas en hel del innan all samhällsinformation är tillgänglig för alla. Informationen ska vara lätt att hitta, lätt att läsa och lätt att förstå.

Hur leder vi bäst våra sfi-elever ut på arbetsmarknaden?

– Eleverna behöver få kännedom om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige för att känna sig förberedda. Både språkligt och kulturellt. Häftet Arbete är ett sätt att få värdefulla kunskaper. Till häftet finns ett digitalt material med faktafrågor, diskussionsfrågor och språkliga övningar. (Finns att beställa gratis på utbudet.se)

Hur kan arbetsplatser på bästa sätt välkomna sfi-praktikanter?

– De behöver vara medvetna om att arbetstagaren, eller praktikanten, saknar förståelse för vissa ord, uttryck och rutiner. Personen kan också helt sakna arbetslivserfarenhet.

Har du några slutord?

– Ja, en önskan om att fler i Sverige ska tala till invandrare och med invandrare istället för att enbart tala om dem Avgörande är därför att tillgängliggöra texter i samhället och arbetslivet, så att fler får möjlighet att förstå.

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mats Widén.

Bibliografi i urval:

Samspråk (Sanoma Utbildning)
Arbete – lättlästa texter om arbetsliv i Sverige (Arena Skolinformation Fackförbund)
Bostäder och hyror– lättlästa texter (Arena Skolinformation Hyresgästföreningen)
Dina pengar och din ekonomi – privatekonomi på enkel svenska (Finansinspektionen)
Utbildningsmaterial om samhällets nödnummer 112 (SOS Alarm)
Vad händer om jag förlorar jobbet? (KAPI och Sveriges a-kassor)

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.