Andraspråkselever och dyslexi

Text: Sara Bisander

[2021:01, 2021-01-15] Att lära sig ett nytt språk kan vara utmanande. För elever med dyslexi adderas ytterligare en dimension, nämligen inte bara att lära sig språket, utan att lära sig det trots att orden flyter ihop och ter sig obegripliga.

Dyslexi utmärks av svårigheter med att läsa isolerade ord och att stava rätt. Personer med dyslexi hakar ofta upp sig på orden, läser fel och kan ibland utelämna delar av eller hela ord; en del kan ha stora svårigheter med att stava medan det för andra är svårare att läsa.

Att personer med dyslexi skulle vara mindre begåvade än andra, är en gammal fördom. Det finns ingenting som tyder på att så är fallet. Faktum är att det finns flera stora tänkare och kulturella profiler med dyslexi – eller vad sägs till exempel om Albert Einsten och Selma Lagerlöf?

Man brukar skilja på utvecklingsdyslexi och dyslexi förvärvad genom hjärnskada.

Dyslexi och flerspråkighet

Även om dyslexi förekommer på alla språk, verkar det vara vanligare i språk med en svårgenomtränglig ortografi, dvs språk där det är relativt svårt att förutsäga ords stavning och uttal. Engelska är ett exempel på ett sådant språk, medan exempelvis italienska är tämligen regelbundet när det kommer till stavning och uttal.

Oftast visar en flerspråkig elev med läs- och skrivsvårigheter en fonologisk osäkerhet på sitt modersmål såväl som på sitt andraspråk. Eftersom olika språk har olika grammatik och uppbyggnad, kan det finnas en naturlig förklaring till eventuella svårigheter att lära sig andraspråket. Det är därför viktigt att ta reda på om eventuella svårigheter enbart beror på skillnader mellan språken, eller om det finns en dyslektisk problematik i grunden.

Det är vanligt att en elev med dyslexi har förhållandevis lätt att lära sig ett nytt språk muntligt, men att det blir svårt när det kommer till att läsa och skriva. Generellt kan man säga att en person med dyslexi har svårigheter med att läsa och skriva på alla språk, men att svårigheterna med att lära sig ett andraspråk kan variera beroende på hur nära det nya språket ligger modersmålet.

Så kan du hjälpa en elev med dyslexi

Att lära sig ett andraspråk kan vara utmanande. För en elev med dyslexi ökar utmaningarna ytterligare. Men med rätt hjälp finns goda chanser att lära sig även det nya språket. Ju mer förståelse för och kunskap läraren har om dyslexi, desto lättare kommer det att bli för eleven. Det finns gott om hjälpmedel att tillgå, så som talböcker och talsyntes.

Det kan även vara effektivt med så kallad multisensorisk träning, vilket innebär att man engagerar flera sinnen samtidigt genom att man ser, säger, läser och till och med känner på ord. Eftersom momenten läsa och skriva kan utgöra ett hinder är många elever med dyslexi hjälpta av muntlig undervisning och examination.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.