Diaz: ”Använd skärminspelningsfunktionen”

Text: Annsofie Engborg. Foto:

[2019:06, 2019-06-15] Med digitala verktyg kan du spela in din skärm och det du vill visa på skärmen. Vi intervjuade Patricia Diaz, pedagogiskt utvecklare på KTH, om hur skärminspelning kan användas vid formativ bedömning.

Först en beskrivning av dig, för den som har missat vem du är. Vem är du? Var jobbar du och vad jobbar du med?
Patricia Diaz – språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH, föreläsare och författare. Har skrivit tre böcker för Studentlitteratur om hur man kan använda digitala verktyg i undervisningen, varav den tredje Digitala verktyg för språkutvecklande undervisningsläpps i augusti 2019.

Vilket stöd utgör det multimodala är i sfi-undervisningen vid formativ bedömning?

Digitala verktyg och multimodala inslag kan användas för att effektivisera alla strategier inom det formativa arbetet: att tydliggöra lärandemål, att synliggöra lärande, att ge återkoppling och att aktivera eleverna – dels som resurser för varandra och dels som ägare av sin egen inlärning. Om detta har jag skrivit en hel bok (Arbeta formativa med digitala verktygsom kommer i en reviderad upplaga i oktober) men några exempel är:

  • att samla upp förkunskaper och exit tickets via kollaborativa ytor som Padlet, Flipgrid eller ett helt vanligt delat Google-dokument
  • att använda digitala responssystem (Socrative, Mentimeter) för att bland annat göra snabba avstämningar, variera repetitionen, synliggöra lärande etc
  • att använda spelbaserade verktyg för att på ett genomtänkt sätt för att synliggöra lärande, tex Quizlet, Quizalize, Quizizz och ja, såklart – Kahoot!
  • att använda kollaborativa ytor för att ge återkoppling under processens gång. Och på tal om återkoppling – använd skärminspelning för att ge eleverna återkoppling men även för att låta eleverna spela in kamratbedömingar och självvärderingar!

Hur kan läraren använda skärminspelning i den formativa bedömningen?
Jag har ofta använt mig av skärminspelning för att prata in min återkoppling, samtidigt som jag visar var i texten/presentationen som eleverna göra något bra (som de alltså bör fortsätta med) och var/vad de behöver utveckla. Ofta blir det mer tydligt när man kombinerar det visuella och det auditiva och mina elever har ofta påpekat att de känner att det är lättare att ta till sig den typen av återkoppling då de både hör min röst, ser texten/presentationen och även vid behov kan se mig och mina ansiktsuttryck (slå på webbkameran i Screencast-o-matic!).

Hur kan eleven använda skärminspelning för självbedömning och kamratbedömning?
Jag som oftast jobbar från en dator och gärna använder webbaserade program använder mig mest av gratisverktyget Screencast-o-matic (nås på www.screencast-o-matic.com). Där kan man enkelt spela in sin röst plus det som visas på datorskärmen. Man klickar på ”Start recording for free” och sedan ”Launch Recorder” och behöver alltså inte ladda ner något program, inspelningen startar via webbläsaren.

Om man använder sig av en iPad eller iPhone behöver man ingen särskild app för att göra en skärminspelning, det finns inbyggt (sedan iOS11). Man lägger till skärminspelningsfunktionen via Inställningar > Kontrollcenter > Anpassa reglage. Tryck sedan på plustecknet  bredvid Skärminspelning. Svep uppåt från skärmens nedre kant eller nedåt från skärmens övre högra hörn. Tryck och håll in den runda knappen för att aktivera mikrofonen. Tryck sedan på Starta inspelningoch vänta på tresekundersnedräkningen. Tryck på det röda statusfältet längst upp på skärmen för att stoppa. Videon sparas automatiskt i Bilder-appen.

(Om man arbetar på Chromebooks fungerar såväl Screencast-o-matic som Screencastify för att skärminspelningar.)

Skärminspelningsprogram

  • PC: Screencast-o-matic eller Jing (Techsmith)
  • MacBook: Screencast-o-matic, Jing (Techsmith) eller Quicktime
  • Chromebook: Screencast-o-matic eller Screencastify
  • iPad: funktionen finns inbyggd, men om man ofta använder skärminspelning via iPaden för olika syften (tex återkoppling, genomgångar, etc) kan betalappen Explain Everything vara värd att investera i. Annars finns Educreations eller Doceri som är gratis att ladda ner och som fungerar ungefär som inspelningsbara whiteboards.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.