Att göra studiebesök

Text: Annsofie Engborg.

[2020:06, 2020-06-15] I undervisningen ska sfi-eleverna tillgodogöra sig och utveckla ett språk som är användbart i vardags-, samhälls- och arbetslivet. Det livet finns utanför klassrummet. Där ute finns många platser där eleven behöver kunna läsa och skriva texter, förstå vad andra säger och kommunicera med dem.

Genom att flytta undervisningen utanför klassrummet binds lärandet naturligt ihop med det samhälle där eleven bor och ska verka. Studiebesök och andra typer av undervisning utanför klassrummet kan öppna för en mer naturlig dialog om vad eleverna ser och upplever. Aktiviteten ger dessutom möjlighet till ett fördjupat relationsskapande både mellan lärare–elev och elev–elev.

Precis som med klassrumsundervisning bygger valet av studiebesök på elevernas behov och kursplanens mål. Dessutom behöver eleverna förstå syftet och målet. Varför ska studiebesöket genomföras? Vad ska de lära sig?

För yrkesverksamma sfi-elever och för elever med ett tydligt mål på arbetsmarknaden finns både branschnätverk och företagarnätverk att besöka. Dessa nätverk träffas vanligen varje vecka eller en gång i månaden. Nätverk som BNI, Business Network International, finns över hela landet och globalt. I nätverken tränar sfi-eleverna på att nätverka, presentera sig och göra sig tillgänglig för arbetsmarknaden.

Och precis som med klassrumsundervisning behöver studiebesök förarbetas, så eleverna har en gemensam förförståelse – och det behöver efterarbetas på olika sätt, så att eleverna får en chans att gemensamt och individuellt bearbeta, reflektera, prata och skriva om besöket.

Stadsvandringar och promenader i naturen blir både språk- och kunskapsutvecklande för eleverna då de får se, uppleva och prata om sin närmiljö.

Att besöka offentliga platser som bibliotek och simhall, samt vanliga platser som butiker och apotek, ger eleverna möjlighet att på plats ställa frågor om öppettider, priser och annan användbar information.

Utmaningen kommer när en guide bokas. Hur van är guiden med att tala inför sfi-elever? Hur van är guiden att tala med sfi-elever? Vilka förkunskaper har guiden om sina besökare? Samma sak gäller förstås när någon bjuds in till klassrummet. De kan vara någon yrkesrepresentant, en polis, en lokalpolitiker, en författare eller kanske någon med ett särskilt intresse. Visst är det nyttigt att lyssna till någon som inte är sfi-lärare, men om personen är alltför ovan och oinsatt kommer eleverna inte att ta till sig något från besöket.

Studiebesök behöver inte alltid planeras av läraren. Det finns säkert plaser som eleverna känner till och vill visa upp. Har någon en intressant hobby eller en arbetsplats eller ett smultronställe som kan vara vara intressant för gruppen att besöka? Genom att knyta an till elevernas vardag, fritid eller yrke, får de en bekräftelse. Och att låta eleverna planera för gruppens studiebesök ger det en ytterligare dimension för eleverna – besöket ska tänkas igenom, planeras och presenteras för både läraren och gruppen.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.