Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Att kommunicera via skrift

Text: Maria Engstam.

[2023:12, 2023-12-15] Att kunna kommunicera skriftligt betyder att eleven kan föra ut ett budskap via skrift och att mottagaren kan tolka och förstå det som är skrivet – vilket inte är så lätt när man som elev på sfi är ny i språket och då kan man ibland behöva specialpedagogiskt stöd och hjälp på vägen.

Skriftlig kommunikation kräver att eleven har ett tillräckligt stort förråd av ord att välja bland. Eleven måste även ha kunskaper om rättstavning, meningsbyggnad, grammatik och inte minst skiljetecken för att mottagaren ska kunna tolka och förstå vad som är skrivet. Genom ord och meningar ska eleven visa sina tankar, idéer och synpunkter vilket tillsammans kräver stort fokus, hög koncentration, mycket energi och inte minst en hög motivation från elevens sida. Med andra ord är skriftlig kommunikation en avancerad och krävande process ur specialpedagogisk synvinkel och eleverna kan behöva mycket stöd och uppmuntran för att orka och hålla uppe motivationen längs vägen.

Bildstöd kan hjälpa till att stimulera eleven till att börja skriva men det kan även vara ett stöd på vägen för att hjälpa eleven att hålla en röd tråd på vägen och även att hjälpa till att hålla uppe motivationen när eleven exempelvis ska skriva en längre text. Dock är det viktigt att det är bilder som eleven känner till och kan relatera till och att eleven får möjlighet att skriva om något som eleven har nytta av i exempelvis vardagen eller i privatlivet.

Att skriva längre texter kan ofta vara svårt för elever på sfi på grund av ett begränsat ordförråd och då kan Claro Speak vara ett stöd för eleverna. Appen känner av textens innehåll och ger förslag på olika ord som eleven kan använda sig av och genom ett enkelt klick kommer ordet in i texten. Även bilder presenteras i appen och möjlighet till diktering finns vilket gör att även elever med begränsat ordförråd eller läs- och skrivsvårigheter kan använda appen. Dock rekommenderas att appen används först på C eller D-nivå då viss kunskap om stavning krävs för att Claro Speak ska förstå vad eleven skriver.

AI kommer att bli framtidens studybuddy och redan idag kan AI hjälpa och stödja elevens skrivande på många sätt dygnet runt. Exempelvis kan AI visa olika sorters texter om ett och samma ämne men den kan även ge olika förslag på en och samma text som eleven har skrivit. Eleven kan också få hjälp med att rätta grammatik och stavning och AI är enkelt, snabbt och eleverna behöver endast en mobil för att använda AI. Dock behöver eleven även här ha utvecklat en viss nivå i språket för att AI ska förstå vad eleven skriver.

Sammanfattningsvis är skriftlig kommunikation en avancerad process för SFI-elever vilket kräver flertalet kunskaper och förmågor men det finns olika möjligheter till stöd och hjälp på vägen både för elever som är nya och elever som har kommit lite längre i skrivutvecklingen.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.