Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Att lära ut ett språk

[2023:02, 2023-02-15] Att lära ut ett nytt språk är som att bjuda eleverna på en resa in en ny spännande värld full med olika intryck där eleverna bäddas in och fylls av det nya språket. Elever ska fyllas av språket genom att lyssna, prata, skriva, läsa i klassrummet men också genom andra aktiviteter eftersom språk är så mycket mer.

Språk är ett levande ämne som används för att kommunicera fakta, åsikter och känslor. Inlärning sker bäst när hela kroppen får användas och alla sinnena aktiveras. Detta åstadkommer man som lärare genom att erbjuda eleverna en varierad undervisning: föreläsning, gruppsamtal, läromedelsläsning, skönlitterär läsning, ljudböcker, diskussioner, dator- och appanvändning och grupparbeten. Att lära ut ett språk innefattar även att lära ut det tysta språket: kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck. I estetiska uttryckssätt ingår drama, film, bild, musik, rörelse, sång, dans och mat och dryck, vilka kan vara till stor hjälp för att underlätta och stimulera sinnena så att eleverna kan få en känsla för språket och den kultur där språket används.

Varje språk har sina specifika språkljud och det är viktigt att lägga mycket tid på inlärningen av språkljuden för att eleverna ska få ett korrekt automatiserat uttal, samtidigt som det är viktigt att uppmuntra och stödja eleverna i deras språkutveckling.  Det krävs även formella träningsmoment, repetition och automatisering vid inlärning av språk för att memorering och inlärning ska ske och det handlar mycket om att eleverna kontinuerligt ska vara inne i sin ”språkbubbla” och tänka på det nya språket både i och utanför skolan genom att använda språket på olika sätt. Här handlar det om att motivera eleverna till att använda språket på olika sätt genom att fylla lektionerna med olika stimulerade språkaktiviteter och hitta situationer där eleverna har behov av språket där det känns naturligt för eleverna att använda språket och inte minst att de känner att de har nytta av språket. Det kan exempelvis vara att ringa till vårdcentralen, handla på ICA eller prata i personalrummet på jobbet.

Sist men inte minst är det viktigt att berömma, stärka, lyfta fram det som fungerar och uppmuntra eleverna till att använda språket och rätta och ta in grammatiken i efterhand.  Med andra ord: Låt eleverna få en positiv upplevelse och känsla av språket först eftersom det kommer att stärka deras motivation till att lära mera!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.