Att läsa digitala texter

[2019:03, 2019-03-15] Läsning är avkodning och processande av skrivtecken. Men läsförmåga, läskompetens och läsfärdighet, litteracitet, ställs i ett nytt ljus när vi talar om det att läsa digitala texter.

Traditionella texter, texter tryckta på papper – exempelvis läroböcker, tidningar och noveller är ofta linjära, vilket innebär att texten presenteras i en bestämd ordning och att läsningen  sker uppifrån och läses vänster till höger.

Läsförståelse av digitala texter däremot, som återfinns i olika digitala enheter via skärm, läses på ett annat sätt. Dessa texter kan innehålla hyperlänkar, bilder, animationer och film. Illustrationerna i en digital text är en samproduktion med det skrivna. Av denna anledning blir läsningen av ett rörligare slag, och också interaktiv. Detta är ett multimodaltläsande.

Digitalt läsande är mycket mer komplext än läsning av traditionella texter. Man kan säga att den digitala läsningen är en samproduktion av olika modaliteter (bild, film, ljud, rörelse). Att läsa kräver därför en multimodal förmåga där sökning och navigering, informationshantering och teknikhantering spelar roll.

Linnea Stenliden, Linköpings universitet, sammanfattar digital läsning på följande sätt i Lärportalen hos Skolverket:

  • De traditionella förmågorna, skriva, stava, läsa och förståvanliga texter är grundläggande även för läsning av digitala texter, men det krävs förutom dessa också en multimodal förmåga.
  • När elever möter digitala texter i skolan är detta en aktivitet som bör ses utifrån sammanhang, redskap och innehåll.
  • En digital text har som syfte att kommunicera något till en läsare, ofta via interaktion med hjälp av olika multimodala resurser (text, bilder, musik, film, tecken, symboler).
  • I mötet mellan läsare och digital text såskapas en mer komplex lässituation jämfört med läsning av traditionella texter.
  • Vid läsning av digitala texter accentueras den multimodala karaktären, vilket gör att fler färdigheter tas i anspråk än vid läsning av traditionella texter.
  • Digital läsningen drivs framåt av de val som läsaren gör (klick påt ex hyperlänkar), vilket gör att läsaren ”designar sitt eget läsande”.
  • Särskilda läraktiviteter behöver utformas för att utveckla de färdigheter hos eleverna som digital läsning tar i anspråk.
  • Att skapa en miljöeller arena i klassrummet för kritisk granskning och analys av digitala texter är av största vikt.
  • Det behövs en aktiv vägledning av läraren i klassrummet, där elever får tydlig ledning och stöd i sitt lärande.

 

Text: Annsofie Engborg

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.