Satsningen ”Världen finns här”

Att mötas i samtalet

Text: Annsofie Engborg. Foto: Fatima Grönblad.

[2023:06, 2023-06-15] Det är i det autentiska mötet mellan människor som frågor väcks och språket används för att ingå i och upprätthålla samtal med en främling. Sfi-eleverna lever upp när de får möta andra människor som bor i Sverige. I satsningen ”Världen finns här” har 2600 elever träffat varandra.

Genom arbetssättet ’Världen finns här’ kan elever inom sfi möta elever i grund- och gymnasieskola. Förberedelsematerial och checklistor finns framtagna för att kunna planera och genomföra mötena.

Fatima Grönblad är frilansjournalisten som arbetar som sfi-lärare på ABF Vux i Göteborg. Hennes engagemang för sfi-elever har spritt sig över hela landet. Vi läser tidningen Världen & vi där hon är redaktör – och nu inspirerar hon genom att sammanföra sfi-elever med andra elever i olika åldrar från andra skolor.

Hur började ditt engagemang?

– Jag har rest mycket själv och tycker att det finns så många spännande människor. Det blev en klar och tydlig insikt som tidigt slog mig att de människor som är födda utomlands och bor i Sverige inte enbart är att se som ”invandrare”. De är ju intressanta individer med massor av erfarenheter och kunskaper.

Med sin bakgrund som nyfiken frilansjournalist funderade Fatima Grönblad på hur hon skulle kunna bidra till människomöten – och samtidigt verka för språkutveckling. Som lärarvikarie på ABF Vux fick hon med kollegor på att genomföra ett utbyte med en grundskoleklass.

– Det funkade jättebra. Barn är så naturligt spontana och nyfikna och ställde många frågor. Det blev riktigt bra äkta samtal, berättar Fatima Grönblad.

– Därefter skrev vi en ansökan till Arvsfonden. Tack vara den summan bidrag vi fick hade jag möjlighet att utöka med två kollegor.

Hur organiseras arbetet med att matcha sfi-elever med andra skolelever?

– Vi har ett anmälningssystem via hemsidan och matchar elevgrupper utifrån geografisk hemvist och schemamässigt. Det är ganska enkelt. Lärarna anmäler intresse, vi hittar en matchning och lärarna bokar ett möte med varandra.

Vilka råd har du till sfi-lärare som vill göra ett utbyte med en grund- eller gymnasieklass?

– Det är viktigt med bra förberedelser – att eleverna förstår syftet och får chans att förbereda sig språkligt. Vi rekommenderar också att alla deltagare får fundera på vad de vill fråga och prata om när de träffar den andra elevgruppen.

– Vi har en film som visar hur en träff kan gå till.

Och vid själva genomförandet?

– Vid genomförandet gäller tydlighet: ”Nu händer det här” och ”Här är rast”. Påminn om kvalitet i mötet och i samtalet. Det är fritt att fråga och okej att säga nej.

– Jag rekommenderar att inleda med en icebreaker. Det är oftast tyst i början. Sedan blossar det upp och sedan blir det svårt att stoppa samtalen. Varje grupp avslutar med att säga något som var intressant. Det är viktigt att alla får höra det tillsammans i rummet.

Vad kan man tänka på efter mötet?

– Vi har material för hur man kan arbeta efteråt. De kan återberätta om samtalen och hur de upplevde mötet. Vi använder oss av digitala utvärderingar med fritextfrågor.

– Eleverna kan med fördel jobba vidare med innehållet. Vad var nytt? Vad visste du inte?

I mötena får sfi-eleverna träna svenska och får samtidigt inblick i ungas och ungdomars språk. En viktig effekt är att dessa autentiska möten stärker det språkliga självförtroendet.

– Många pratar inte svenska alls utanför klassrummet. Efter dessa samtal får sfi-eleverna liksom rakare rygg. De berättar om att de inte alltid förstod varandra, men hittade olika strategier för att försöka förstå.

– De blir stärkta av att ha något att berätta. Att de andra i mötet tycker att det är intressant att lyssna och samtala om det som berättas. De blir stärkta av känslan och förvissningen om att ha något att bidra med.

Vilken ytterligare effekt ger mötena mellan sfi-elever och andra elever från grund- eller gymnasieskolan?

– Det är inte ovanligt att grupperna fortsätter att ha kontakt genom att skriva till varandra. Många grupper vill träffas igen.

Läs mer: https://varldenfinnshar.se/

./.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.